Rola rodziny w leczeniu uzależnień

Rola rodziny w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest niezwykle istotna i może odgrywać kluczową rolę w procesie zdrowienia osoby uzależnionej. Rodzina może nie tylko zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia decyzji o konieczności leczenia, ale również efektywnie wspierać chorego w walce z nałogiem i utrzymaniu trzeźwości.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Jak rozpoznać uzależnienie?
  • Jak przeprowadzić interwencję?
  • Jaka jest rola rodziny w leczeniu alkoholizmu?

Rozpoznanie uzależnienie i edukacja

Pierwszym zadaniem rodziny osoby uzależnionej jest rozpoznanie symptomów uzależnienia oraz zaplanowanie działań, dzięki którym osoba uzależniona zdecyduje się na podjęcie leczenia.

Objawy uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Symptomy uzależnienia od substancji psychoaktywnych mogą różnić się u poszczególnych osób. Dodatkowo objawy stają się bardziej widoczne i czytelne wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania uzależnienia.

Sygnałem ostrzegawczym dla rodziny powinno być zauważalne nadużywaniem alkoholu lub narkotyków oraz ukrywanie picia czy zażywania substancji odurzających przed bliskimi. Osoba uzależniona może miewać zmienne nastroje, wycofywać się z życia rodzinnego oraz zacząć zaniedbywać swoje codzienne obowiązki w domu, pracy lub szkole.

Zrozumienie mechanizmów uzależnienia i metod leczenia

Rodzina powinna dążyć do zrozumienia natury uzależnienia od alkoholu i jego skutków oraz poznania nowoczesnych metod leczenia. Edukacja na temat uzależnienia pomaga rodzinie lepiej radzić sobie z sytuacją, unikać stygmatyzacji oraz umożliwia bardziej efektywne wsparcie i opiekę nad osobą uzależnioną.

Dowiedz się więcej: jak postępować z alkoholikiem w domu?

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Interwencja - czym jest i jak ją zorganizować?

Interwencja to starannie zorganizowana i kontrolowana konfrontacja, w której bliscy osoby uzależnionej zwracają jej uwagę na problem alkoholowy lub narkotykowy oraz motywują do podjęcia leczenia. Celem interwencji jest dostarczenie osobie uzależnionej silnego bodźca do rozpoczęcia terapii, wyraziste pokazanie jaki jest wpływ alkoholika lub wpływ narkomana na rodzinę oraz zaoferowanie konkretnego wsparcia w procesie zdrowienia.

Przygotowując interwencję warto wiedzieć, jak rozmawiać z alkoholikiem lub narkomanem oraz być przygotowanym do postawienia konkretnych wymagań osobie uzależnionej. Specjaliści podkreślają, że rozmowy przeprowadzane w ramach interwencji powinny być spokojne i rzeczowe. Do interwencji należy przystąpić z gotową propozycją rozwiązania problemu, np. poprzez skorzystanie z detoksu alkoholowego i podjęcie leczenia w konkretnym ośrodku leczenia uzależnień.

Pomoc rodzinie alkoholika lub narkomana w zorganizowaniu interwencji może zostać udzielona przez profesjonalistów, przede wszystkim terapeutów uzależnień z ośrodka.

Rodzina a alkoholizm - jak jest rola rodziny w leczeniu alkoholizmu?

Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu wymaga od rodziny wiedzy i otwartości, ale również odpowiedzialności. Najogólniej rzecz ujmując, rola rodziny w leczeniu uzależnienia od alkoholu u bliskiej osoby, sprowadza się do holistycznego wsparcia na każdym etapie terapii.

  • Wsparcie emocjonalne - rodzina stanowi najbliższe otoczenie osoby uzależnionej i może dostarczyć mu wsparcia emocjonalnego w trudnym procesie leczenia. Zrozumienie i wspieranie alkoholika w adekwatny do aktualnych potrzeb sposób ma istotne znaczenie dla skuteczności leczenia i utrzymania motywacji do zerwania z nałogiem.
  • Tworzenie zdrowego środowiska - rodzina może odegrać kluczową rolę w tworzeniu zdrowego i stabilnego środowiska dla osoby uzależnionej. Unikanie spożywania alkoholu w obecności osoby uzależnionej oraz wspieranie zdrowych aktywności i relacji może pomóc w utrzymaniu trzeźwości.
  • Wspieranie terapii osoby uzależnionej - rodzina może odgrywać aktywną rolę w wspieraniu osoby uzależnionej w trakcie terapii, przede wszystkim zachęcając do trzymania się wyznaczonego planu leczenia. Pomoc rodziny może również okazać się bezcenna w sytuacji, gdy osoba uzależniona potrzebuje wsparcia finansowego lub logistycznego w kontekście opłacenia terapii czy docierania na kolejne sesje.
  • Terapia rodzinna - wiedza na temat uzależnienia i współuzależnienia pozwala na podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii dla osób współuzależnionych oraz terapii rodzinnej. Terapie ułatwiają odbudowanie i poprawę relacji między członkami rodziny oraz wzmocnienie więzi rodzinnych nadszarpniętych przez chorobę alkoholowa jednego z jej członków.
  • Przywracanie zaufania - osoba uzależniona w wyniku swojej choroby najprawdopodobniej nadszarpnęła zaufanie rodziny. Wyrozumiałość i otwartość członków rodziny mogą pomóc w naprawieniu relacji i przywróceniu zaufania.
  • Przeciwdziałanie nawrotom - uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą i zagrożoną nawrotami. Rodzina może być pierwszą linią obrony w przeciwdziałaniu nawrotom poprzez szybkie reagowanie na ostrzeżenia i zapewnienie wsparcia w trudnych momentach.

Podsumowanie

Rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia uzależnienia od alkoholu. Jej wsparcie, zrozumienie i zaangażowanie mają istotny wpływ na podjęcie decyzji o leczeniu, powodzenie terapii i zdrowienie osoby uzależnionej. Wspólna praca rodziny i osoby uzależnionej może pomóc w osiągnięciu trzeźwości, budowaniu zdrowych i trwałych relacji oraz minimalizować skutki alkoholizmu w rodzinie.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button