Narkomania to typ uzależnienia, który posiada bardzo cienką granicę, często niedostrzegalną przez samego chorego. Nawet niewinny kontakt z narkotykami może skończyć się długotrwałym uzależnieniem, prowadzącym do destrukcji ciała, psychiki oraz życia osoby chorej. Sam przebieg uzależnienia jest zazwyczaj bardzo podobny – brak podjęcia odpowiedniego leczenia skutkuje postępowaniem uzależnienia, a w konsekwencji zagraża życiu. Leczenie narkomanii ma na celu zahamowanie rozwoju choroby. Sama choroba ma charakter chroniczny i jest nieuleczalna.

Przyczyny i skutki uzależnienia

Przyczyn uzależnienia od narkotyków może być wiele. Nie bez znaczenia są predyspozycje dziedziczne, psychiczne, wpływ środowiska, sytuacja życiowa, a nawet czasami działanie konkretnych substancji. Niestety wiele młodych osób, które rozpoczynają niewinną przygodę z środkami odurzającymi, nie ma świadomości konsekwencji swojego postępowania. Idzie za tym utrata kontroli nad własnym życiem i poddanie się zgubnemu działaniu nałogu.

Przyjmowanie narkotyków znacznie zaburzają świadomość osób uzależnionych, co nie daje im realnej szansy na zauważenie problemu i podjęcie w odpowiednim czasie terapii. Ważną rolę mają tu więc najbliżsi osoby uzależnionej, którzy powinni niezwłocznie reagować na wszelkie niepokojące objawy.

Leczenie narkomanii

Pierwszym etapem leczenia narkomanii jest całkowite odtrucie organizmu, czyli detoks narkotykowy. Dopiero wówczas można rozpocząć konkretne oddziaływanie terapeutyczne. Podczas terapii uzależnień od narkotyków należy wziąć pod uwagę, że leczenie ma charakter dwutorowy. Terapeuta musi pamiętać, że środki odurzające uzależniają psychicznie i fizycznie. Oznacza to, że osoba powinna zażywać coraz więcej narkotyków dla osiągnięcia tego samego efektu. Brak przyjęcia środków odurzających skutkuje natomiast przykrymi odczuciami psychicznymi i fizycznymi.

Trudność terapii i porzucenie nałogu będzie zależeć też od etapu uzależnienia od narkotyków osoby uzależnione.

Terapia w naszym ośrodku

W naszym ośrodku prowadzimy kompleksową terapię leczenia uzależnień, w tym narkomanii. Staramy się skutecznie zatrzymać postęp choroby i zapobiegać jej nawrotom w przyszłości. Stosujemy bezpieczne i sprawdzone środki.

Nasi doświadczeni specjaliści pomogą skutecznie wyjść z nałogu nie tylko poprzez leczenie farmakologiczne czy psychologiczne. Klinika leczenia uzależnień oferuję także wsparcie po terapii w postaci grup wsparcia czy grup nawrotowych. Dużą pomocą dla osób, które zmagają się z uzależnieniem jest pomoc ze strony najbliższych – rodziny i przyjaciół. To dla nich organizowane są spotkania mające na celu pokazanie, jak można żyć z osobą uzależnioną.

 

 

Call Now Button