Po ukończeniu podstawowego programu terapii alkoholowej, niezbędna jest kontynuacja dalszego leczenia. Absolwenci ośrodka mogą uczestniczyć w grupie nawrotowej w ośrodku lub on-line raz w tygodniu.

Nawroty choroby są cechą każdej dolegliwości chronicznej, a więc obejmuje również nawrót choroby alkoholowej. Obiegowe przekonanie, że „wystarczy nie pić, aby być trzeźwym” niewiele ma wspólnego z prawdziwą trzeźwością, która jest zmianą zachowań, sposobu myślenia i odczuwania.

Abstynencja jest warunkiem zdrowienia, ale stanowi środek – a nie cel. Faktyczny proces zdrowienia wymaga codziennego wykonywania wielu zadań po to, aby nauczyć się, jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego bez alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej.

Nawrót choroby alkoholowej jest procesem trwającym i rozwijającym się w czasie – niekiedy przez całe tygodnie czy nawet miesiące. Spowodowane jest to ponownym uaktywnieniem się psychologicznych mechanizmów uzależnienia i objawia się przede wszystkim zmianami w funkcjonowaniu psychicznym, a w konsekwencji i zmianą zachowania, przypominającą reakcje z okresu czynnego uzależnienia. Proces nawrotu może doprowadzić do złamania abstynencji, jednak wczesne zaobserwowanie objawów nawrotu choroby alkoholowej i podjęcie odpowiednich działań, skutkuje zatrzymaniem rozwoju nawrotu.

Poprzez kontynuowanie terapii np. w postaci uczestniczenia w mitingach aa i dbanie o siebie w sposób prawidłowy, można uniknąć nawrotu choroby alkoholowej, zapobiegając wystąpieniu jej objawów, bądź zatrzymaniu jej we wczesnym stadium rozwoju.

Dla osób, które ukończyły terapię w ośrodku jest to też dobra przestrzeń do tego, by przyglądać się w jaki sposób realizacją Roczny Plan Zdrowienia, który opracowywali podczas pobytu w ośrodku.

Choroby chroniczne wymagają kontroli nad sobą do końca życia, dlatego stała opieka specjalistów oraz wzajemna pomoc mogą szybko i skutecznie załagodzić skutki nawrotu choroby alkoholowej i zapobiegnięciu przykrych konsekwencji. To ciężka praca nad sobą, która przynosi niezwykle ważne owoce – szczęśliwe życie i budowanie relacji z bliskimi w trzeźwości.

Tematyka spotkań

Podczas spotkań poruszane są takie tematy jak:

„Obraz ważnych obszarów życia”

„Co zmienia się w moim życiu odkąd, przestałem pić?”

„Równowaga”

„Unikanie nawrotów picia”

„Uczestnictwo w AA i inne formy pomocy”

„Zdrowie fizyczne”

„Nuda”

„Odnalezienie własnych motywów zaprzestania picia”

„Odpowiedzialność za powrót do trzeźwości”

„Sygnały ostrzegawcze”

„Analiza nawrotu picia – trudne sytuacje”

„Analiza nawrotu picia – plan trzeźwości”

 

 

Call Now Button