Terapia uzależnień podzielona jest na 3 etapy + mitingi AA

  1. Terapia podstawowa w trybie stacjonarnym od 4 do 8 tygodni.
  2. Terapia zapobiegania nawrotom choroby - 12 spotkań grupowych w trybie dochodzącym lub on-line.
  3. Terapia pogłębiona - 10 miesięcy (spotkania grupowe, indywidualne, maratony) w trybie dochodzącym.
  4. Udział w mitingach AA na każdym etapie terapii.

Poszczególni terapeuci uzależnień pracują w różnych nurtach (bazują na różnych szkołach). Bez względu to, czy podejmują integracyjną psychoterapię uzależnienia czy inne podejścia terapeutyczne, terapia może mieć różną częstotliwość, odbywać się np. raz w tygodniu czy w formie weekendowych zjazdów. Jeśli podejmujesz terapię w ośrodku terapii uzależnień, do którego udajesz się na pełny turnus terapeutyczny, musisz wiedzieć, że realizowany tu program opiera się głównie o elementy terapii grupowej, jednak do każdego uczestnika podchodzi się indywidualnie. Oznacza to, że podczas całego pobytu można skorzystać z indywidualnych spotkań z terapeutą - w sytuacji kryzysu, wątpliwości, bądź potrzeby przyjrzenia się osobistej trudności, której pacjent nie chce poruszać na forum grupy.

 

 

Call Now Button