POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Wszelkiego rodzaju uzależnienia wymienia się wśród chorób cywilizacyjnych, zaraz obok innych dolegliwości natury psychicznej: nerwicy, depresji czy zaburzeń odżywiania. Choć może się więc wydawać, że uzależnienie jest czymś obcym, nieznanym, przytrafiającym się tylko postaciom w filmach czy ludziom należącym do marginesu społecznego, wcale tak nie jest.

 Leczymy następujące uzależnienia:

TERAPIA ALKOHOLOWA

Alkoholizm to ogromny problem społeczny, choroba, która nie wybiera ze względu na status społeczny, wiek, wykształcenie, pochodzenie czy zamożność. W świadomości ludzkiej jest to oznaka całkowitej słabości osoby uzależnionej, jego zaniedbań i wolnego wyboru. Specjalną formą terapii jest leczenie alkoholowe zamknięte.

Terapia alkoholowa

TERAPIA NARKOMANII

Narkomania to typ uzależnienia, który posiada bardzo cienką granicę, często niedostrzegalną przez samego chorego. Nawet niewinny kontakt z narkotykami może skończyć się długotrwałym uzależnieniem, prowadzącym do destrukcji ciała, psychiki oraz życia osoby chorej.

Terapia narkomanii

TERAPIA LEKOMANII

W dobie ogólnodostępnych leków wiele osób traci kontrolę nad zażywanymi środkami, nadużywając ich, a w konsekwencji znacznie szkodząc swojemu zdrowiu. Przyjmowanie zbyt dużych dawek leków przeciwbólowych, nasennych, czy innych uspokajających.

Terapia lekomanii

TERAPIA HAZARDU

Współczesny świat stawia przed człowiekiem wiele pokus, nad którymi niejednokrotnie ciężko zapanować. Jedną z nich jest hazard – coraz częściej pojawiający się problem, prowadzący do uzależnienia.

Terapia hazardu

Różnego rodzaju uzależnienia dotykają coraz więcej osób. Wśród powodów takiego stanu rzeczy można wymienić szybki rozwój cywilizacyjny, bowiem zjawisko to obejmuje nie tylko wybraną grupę osób zebraną w konkretnym miejscu – to zjawisko globalne. I choć leczenie uzależnień nie jest łatwe, w całej Polsce istnieją placówki (publiczne i prywatne), które prowadzą profesjonalne terapie uzależnień.

Czym właściwie jest uzależnienie?

Uzależnienie zawsze jest czymś nabytym, nikt się z tym nie rodzi, choć niektórzy mogą wykazywać różnego rodzaju predyspozycje genetyczne czy psychiczne. Najprościej uzależnienie można scharakteryzować pojawiającym się okresowo lub ciągłym przymusem zażywania określonej substancji (uzależnienie fizyczne i psychiczne) lub wykonywania określonej czynności (uzależnienie behawioralne). Osoba uzależniona nie musi więc mieć problemu z alkoholem, papierosami, narkotykami czy lekami. Leczenie uzależnienia to długi proces, który wymaga zaangażowania wielu osób (przede wszystkim uzależnionego oraz jego najbliższej rodziny).

 

Wśród uzależnień behawioralnych można wymienić:

  • uzależnienie od seksu (w tym od masturbacji czy pornografii);
  • od wydawania pieniędzy (w tym zakupoholizm);
  • od pracy;
  • od komputera (na przykład od Internetu, mediów społecznościowych czy grania w gry komputerowe);
  • od hazardu;
  • a nawet od ćwiczeń fizycznych (bigoreksja jest nazywana odwrotną anoreksją).

Uzależnienie „wypracowuje się” oczywiście nieświadomie, między innymi w celu regulowania swoich emocji. Uzależnienie daje osobie uzależnionej iluzję poczucia bezpieczeństwa, a przedmiot uzależnienia stanowi dla niej pewną stabilną część świata. Leczenie uzależnień na terenie woj. pomorskiego wymaga dokładnego rozpoznania. Gdy nie mówi się o tak drastycznych uzależnieniach, jak te od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków), często trudno jest zauważyć osobie uzależnionej, że jej zachowanie stało się obsesyjne i ma destrukcyjne skutki – wpływa na nią samą, na jej życie, a także na jej otoczenie. Uzależnienie działa destrukcyjnie na każdy aspekt życia – społeczny (towarzyski i rodzinny), zawodowy, fizyczny czy emocjonalny.

Bardzo ważne więc przed podjęciem terapii uzależnień jest uświadomienie osobie uzależnionej powagi sytuacji, by mogła wyrobić w sobie wewnętrzną motywację do walki z uzależnieniem. Dopiero wtedy osoba uzależniona może rozpocząć działania mające na celu rozwiązywanie problemu. Dopóki sama nie widzi problemu, dopóty nic się nie zmieni. Leczenie uzależnienia pozwala choremu wrócić do normalnego życia, naprawić relacje z rodziną, wrócić do pracy i porzuconych pasji.

Cele terapii uzależnień 

Pomimo iż uzależnienie może dotyczyć tak różnych rzeczy zewnętrznych, wewnętrznie zawsze dotyczy tego samego – niezdolności do radzenia sobie ze swoimi emocjami i uczuciami, rozpoznawania ich, wyrażania i przeżywania w sposób konstruktywny. Dlatego terapia różnego rodzaju uzależnień często wygląda bardzo podobnie, choć nie tak samo. Zarówno istota uzależnienia, jak i mechanizmy, jakimi rządzi się choroba, zawsze pozostają te same. Jednak przedmiot (czynność lub substancja) uzależnienia sprawia, że pacjenci mogą mieć różne doświadczenia. Dlatego leczenie uzależnień (prywatnie lub na NFZ) wymaga współpracy ze specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.

Jak wygląda terapia leczenia uzależnień w zależności od rodzaju nałogu? To, co w dużej mierze odróżnia terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od terapii dla osób z uzależnieniami behawioralnymi jest to, że ta pierwsza zakłada całkowite wyeliminowanie przedmiotu uzależnienia, natomiast w tej drugiej często okazuje się to niemożliwe. Alkoholik już nigdy nie powinien pić, narkoman już nigdy nie powinien zażywać, a hazardzista już nigdy nie powinien grać. Jednak co ma powiedzieć osoba uzależniona od komputera czy od seksu? Leczenie uzależnień  w tym wypadku przebiega nieco inaczej. Nie można takim osobom całkowicie zabronić korzystania z komputera, który w dzisiejszym świecie stanowi naszą „trzecią rękę”, czy stwierdzić, że do końca życia nie będą mogły kochać się ze swoim partnerem.

Co jest pierwszym krokiem do leczenia uzależnienia? Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to nie substancja, przedmiot czy czynność jest źródłem problemu osoby uzależnionej, ale stanowi jedynie patologiczny katalizator problemu, który znajduje się w niej samej. Podczas trwania terapii uzależnień konieczne jest odizolowanie osoby uzależnionej od przedmiotu uzależnienia, a w jej trakcie należy wyrobić dostatecznie skuteczne techniki radzenia sobie ze źródłem problemu, by po zakończonej terapii uzależnień osoba uzależniona mogła mniej lub bardziej swobodnie korzystać z tego, co wcześniej bywało nadużywane.

Gdzie szukać pomocy dla osób uzależnionych ?

Leczenie uzależnień to zadanie dla wyspecjalizowanych ośrodków prywatnych i publicznych. Prawie w każdym mieście znajduje się poradnia dla osób uzależnionych czy ośrodek pomocy osobom uzależnionym. W takich placówkach można szukać pomocy w wielu formach:
– organizuje się tam warsztaty mające na celu m.in. zrozumienie mechanizmów choroby uzależnienia, poprawienie umiejętności interpersonalnych czy naukę umiejętności rozpoznawania własnych uczuć,
– organizowane są mitingi AA opierające się na programie Dwunastu Kroków (Anonimowy Alkoholicy, Anonimowi Narkomani, Anonimowi Seksoholicy, Anonimowi Jedzenioholicy i tak dalej),
– bierze się tam udział w terapiach uzależnień  (indywidualnych oraz grupowych) z udziałem psychoterapeuty.

Zdecydowanie najskuteczniejsze w leczeniu uzależnień są zajęcia grupowe z innymi uzależnionymi. Dlatego między innymi wspólnota Anonimowych Alkoholików działa tak prężnie, ponieważ alkoholika najlepiej zrozumie drugi alkoholik.

Terapia leczenia uzależnień w takich ośrodkach jest sponsorowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a osoby uzależnione nie muszą być ubezpieczone, by móc z nich korzystać. W takich miejscach można też często liczyć na darmową pomoc prawną oraz na możliwość konsultacji z psychiatrą.

Terapie w takich ośrodkach leczenia uzależnień mają charakter dochodzący (ambulatoryjny). Niestety czasem okazuje się, że taka forma terapii jest niewystarczająca, ponieważ osoba uzależniona, pomimo tego, że otrzymuje doraźne wsparcie, nie jest w stanie poradzić sobie z uzależnieniem. Wtedy najlepszą decyzją będzie zapisanie się na terapię odwykową, do zamkniętego ośrodka leczenia uzależnieńLeczenie w prywatnym ośrodku jest płatne, jednak jest to cena warta uwolnienia się od nałogów. Zapoznaj się z cennikiem prywatnego ośrodka leczenia uzależnień WANT.

Doświadczeni certyfikowani terapeuci

Mariusz Twarogal

Mariusz Twarogal

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Rafał Tusk

Rafał Tusk

Trzeźwy Alkoholik - nie pije 20 lat
Waldemar Wantoch

Waldemar Wantoch

psycholog, specjalista terapii uzależnień
Patryk Hildebrandt

Patryk Hildebrandt

instruktor terapii uzależnień

Terapia w ośrodku zamkniętym – prywatne leczenie uzależnień w 

Terapia uzależnień w ośrodku zamkniętym należy do tych najskuteczniejszych, ponieważ działa w sposób kompleksowy i ciągły na pacjentów. Wyrwanie ze swojego środowiska pomaga osobom uzależnionym zmienić swoje nawyki i nabrać dystansu do swojego dotychczasowego życia, a tym samym — w łatwiejszy sposób niż w przypadku innych terapii — zmienić swoje myślenie i wypracować nowe schematy zachowań. Taka terapia leczenia uzależnień trwa dosyć długo (od roku do dwóch lat), jednak trudno o uzyskanie skuteczniejszej pomocy niż tej w ośrodku zamkniętym.

Leczenie uzależnień pomorskie – prywatnie czy na NFZ?

Niestety leczenie uzależnień ośrodkach zamkniętych wymaga często długiego oczekiwania. Konieczne jest zdobycie odpowiedniego skierowania, aby zostać zapisanym do kolejki. Osoba uzależniona tymczasem nieraz potrzebuje pomocy natychmiast. Uzależnienie naraża osoby chore również na inne dolegliwości, takie jak napady lękowe, incydenty samookaleczenia się czy stany depresyjne, które związane są z tkwieniem w nieustannym kręgu uzależnienia, z którego zdaje się nie być wyjścia. Na szczęście funkcjonują również prywatne ośrodki terapii uzależnień, które są co prawda płatne, jednak kolejka do nich jest o wiele krótsza – nieraz można zostać przyjętym na leczenie uzależnień od razu. Im szybsza reakcja na problem, tym większa szansa na powrót do normalnego życia. Prywatna terapia uzależnień jest prowadzona przez wykwalifikowany personel: psychologów, specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień.

Współuzależnienie i pojęcie „twardej miłości”

Uzależnienie wpływa destrukcyjnie nie tylko na osobę uzależnioną, ale także na całe jej otoczenie. Szczególnie narażone są osoby z najbliższego otoczenia uzależnionego, jak na przykład rodzina. Im dłużej żyje się z osobą uzależnioną, tym bardziej zaczyna się ulegać mechanizmom choroby bliskiego, co z czasem przekształca się w patologiczny stan zwany współuzależnieniem. Prywatna terapia uzależnień w na terenie woj. pomorskiego obejmuje również pomoc dla członków rodzin osób zmagających się z chorobą.

Osoba współuzależniona często staje się żelaznym obrońcą osoby uzależnionej – usprawiedliwia jej działania przed innymi i przed samą sobą, naprawia jej błędy (na przykład spłaca jej długi), ponosi liczne konsekwencje jej działań, bierze za wszystko winę na siebie. Przy tym niezwykle często zdarza się, że osoba współuzależniona grozi osobie uzależnionej na przeróżne sposoby, na przykład, że odejdzie, jeśli coś się nie zmieni, że tym razem nie wybaczy – jednak nigdy nie odchodzi i zawsze wybacza. Jest to skutkiem błędnego przekonania, że tak działa miłość, że przecież nie można zostawić ukochanej osoby w potrzebie. W takim przekonaniu można tkwić latami, cementując swoje cierpienie. Jednak jeśli naprawdę chce się pomóc osobie uzależnionej, trzeba zacząć stosować się do wyznaczników „twardej miłości”, która w realny sposób wpływa na zmianę funkcjonowania osoby uzależnionej, a nie tylko tworzy iluzję zmiany.

„Twardość” owej miłości polega na podejmowaniu trudnych działań, które mogą być odbierane przez osobę uzależnioną jako raniące, niesprawiedliwe, budzić bunt, agresję czy smutek. Są one jednak konieczne, by osoba uzależniona zauważyła swój własny problem i podjęła decyzję o leczeniu. To postawa, która mówi „kocham cię, ale nie będę patrzeć, jak się zabijasz”. Dopiero kategoryczne i konsekwentne leczenie uzależnienia  bez taryfy ulgowej może stać się kubłem lodowatej wody, który sprawi, że osoba uzależniona na chwilę się ocknie – i ta chwila może ją ocalić.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Przeczytaj również

Call Now Button