POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Uzależnienie od leków i potrzeba sięgnięcia po detoks lekowy bywa niemniej kłopotliwym problemem niż walka z uzależnieniami od popularnych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, papierosy, marihuana, czy inne narkotyki. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że większość leków dostępnych w aptekach, ma działanie psychoaktywne — oznacza to, że mogą one prowadzić do uzależnienia, tym samym zmuszać osoby do poszukiwań informacji na temat detoksu lekowego.

Nałogowe sięganie po medykamenty urosło niemal do rangi choroby cywilizacyjnej. Wpływ na to ma wiele czynników — do najważniejszych należą izolacja społeczną, która dotyka sporą część populacji współczesnych społeczeństw, stale narastający stres, jak również problemy finansowe. Osoby ze skłonnościami do nałogów najczęściej uzależniają się od leków nasennych i przeciwbólowych.

Na szczęście detoks od leków stwarza obiecujące szanse na sprawne przezwyciężenie problemu dla osób borykających się z objawami lekomanii. Warto zaznaczyć, że najlepsze efekty przynosi podejście synergistyczne — takie, które wykorzystuje wzajemnie uzupełniające się działania z obszaru detoksykacji i terapii uzależnień. Z tym że detoksykacja powinna być wprowadzona w pierwszej kolejności.

Trzeba też oczywiście zdać sobie sprawę z faktu istnienia różnych postaci uzależnień od leków. Taka wiedza będzie pomocna przy ustalaniu konkretnych działań w ramach detoksu lekowego. Sytuacje, gdy pacjent jest uzależniony od jednej substancji wymagają innego rodzaju działań, niż te, gdy mamy do czynienia z uzależnieniem dotyczącym kilku substancji.

Detoks lekowy: na czym polega?

Wiele osób rozważających możliwość skorzystania z tego typu terapii, nie do końca wie jak wygląda detoks lekowy: na czym polega, ile trwa, jak również, jakie daje efekty. Te pytania  stawiają sobie osoby dotknięte problemem, jak również ich bliscy. Dobrze jest znać odpowiedź na nie przed przystąpieniem do programu, ponieważ ułatwi to jego przebieg.

Jeżeli chodzi o sam przebieg detoksu od leków, w pierwszej kolejności musi zostać przeprowadzony szczegółowy wywiad z osobą, która zmaga się z lekomanią — dzięki niemu  zespół terapeutczny zapoznaje się z objawami, na które skarży się dana osoba i poznaje historię medyczną. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają określić wstępne ramy czasowe prowadzonego detoksu lekowego. Zdarza się też niekiedy, że osoba przystępująca do detoksu od leków, wykonuje dodatkowo badanie moczu. Im dokładniej zostanie scharakteryzowany problem na początku, tym łatwiej będzie oszacować konkretny czas trwania detoksu.

Istotą działań prowadzonych w ramach detoksu jest przywrócenie funkcjonowania organizmu do stanu sprzed ujawnienia się nałogu. Często detoks zakłada stopniowe i kontrolowane zmniejszenie dawki leku, od którego dana osoba jest uzależniona. Dzięki takiemu podejściu organizm potrafi się zaadaptować do funkcjonowania w warunkach deficytu substancji uzależniającej.

Ile trwa detoks lekowy?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile trwa detoks lekowy. Długość trwania terapii detoksykacyjnej jest określana indywidualnie w przypadku każdej osoby, ponieważ wiele czynników ma wpływ na czas trwania detoksu. Trzeba jeszcze pamiętać, że detoksykacja to dopiero pierwszy krok w drodze do pełnego zdrowia. Gdy jest on zakończony, przychodzi czas na podjęcie długofalowej terapii — kładącej silny nacisk na współpracę z psychoterapeutą.

Zdarza się, że u niektórych osób powrót do pełnego zdrowia zajmuje nawet kilka lat. Warto więc rozpocząć leczenie tak szybko, jak to tylko możliwe.

Kiedy należy rozważyć zastosowanie detoksu lekowego?

W przypadku, gdy osoby zaczynają dostrzegać problem lekomanii u siebie lub u swoich bliskich, powinny zgłosić się do miejsca, gdzie mogą poddać się detoksowi lekowemu. Kluczem do terapii jest zrozumienie całego procesu, co sprawi, że będzie on przebiegał bez niedogodności i komplikacji. Oczywiście zanim podejmiemy decyzję o udziale w takiej terapii, warto odbyć rozmowę ze specjalistą z dziedziny uzależnień — taka osoba wskaże idealne miejsce do odbycia detoksu lekowego.

 

Call Now Button