Choroba nawrotowa skłania nas do ciągłej czujności i świadomego życia. Pokora wobec choroby to recepta na sukces, czyli satysfakcjonujące, trzeźwe życie.

Ponieważ mechanizmy uzależnień potrafią przypomnieć o swoim istnieniu nawet po latach abstynencji ,warto konfrontować swoje odczucia i spostrzeżenie w grupie terapeutycznej  z udziałem profesjonalisty.

Zdarza się, że zbytnia pewność siebie może nas zgubić , gdyż bilans strat spowodowanych uzależnieniem wyda się mało wyrazisty i mniej bolesny.

Wszystko to może doprowadzić na nawrotu, nawet po latach abstynencji.

Chcąc zapobiegać takiej sytuacji chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

Ofertę naszego ośrodka rozszerzyliśmy  o spotkania grupy nawrotowej pogłębionej online (12 spotkań).

Spotkania odbywają się one w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w trybie online w 4 - osobowych grupach. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest ukończenie terapii podstawowej  i  grupy zapobiegającej nawrotom lub konsultacja z terapeutą prowadzącym.

Celem grupy jest pogłębiona praca nad ważnymi obszarami życia , poprawienie jakości życia i znajdowanie aktualnych motywatorów do dbania o trzeźwe życie, szukanie motywacji  i zapobieganie rutynie. Pogłębiona terapia alkoholizmu pozwala wrócić do normalnego życia

Tematyka spotkań w ramach pogłębionej terapii alkoholizmu:

Ważne osoby w moim życiu i ich wpływ na mnie
Lęk- źródła
Lęk- sposoby pracy z lękiem
Złość- źródła
Złość – sposoby pracy ze złością
Mocne strony – bazowanie na zasobach
Mocne strony – Słabe strony – świadomość deficytów
Elementy psychologii pozytywnej
Moja trzeźwość - w jakim momencie jestem
Plan trzeźwienia na kolejne 6 miesięcy
DDA – rola w moim życiu
Zagrożenia i niebezpieczeństwa mojej trzeźwości

 

 

Call Now Button