Terapia pogłębiona pomaga w kreowaniu pozytywnego wyobrażenia przyszłości. Terapeuta wzmacnia poczucie zaradności pacjenta. Ważne jest żeby terapia pogłębiona była dopasowana do aktualnych potrzeb pacjenta. Istotnym elementem jest wspieranie pacjenta w samorozwoju, poszukiwaniu przez niego innych możliwości spędzania czasu, zainteresowań czy hobby.

Celem grupy jest pogłębiona praca nad ważnymi obszarami życia , poprawienie jakości życia i znajdowanie aktualnych motywatorów do dbania o trzeźwe życie, szukanie motywacji  i zapobieganie rutynie. Pogłębiona terapia alkoholizmu pozwala wrócić do normalnego życia.

Terapia pogłębiona, po terapii podstawowejnawrotowej, jest trzecim etapem leczenia uzależnień. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest ukończenie terapii podstawowej i grupy zapobiegającej nawrotom lub konsultacja z terapeutą prowadzącym.

Terapia pogłębiona trwa około 10 miesięcy i składa się: ze spotkań grupowych - 3 godziny raz w tygodniu, ze spotkań indywidualnych raz w tygodniu i około 4 maratonów 3 dniowych.

Terapia jest prowadzona w grupach zamkniętych, oznacza to, że do grupy nie mogą dochodzić nowi pacjenci w trakcie jej trwania. Warunkiem rozpoczęcia terapii pogłębionej jest zebranie około 15 osób po ukończonej terapii podstawowej i nawrotowej, które w tym samym momencie rozpoczęły terapię. Dlatego nie posiadamy w naszej ofercie terapii podstawowej, ponieważ jest to trudne do przeprowadzenia. Polecam jednak zapisywanie się na terapię pogłębioną w poradniach na NFZ, które posiadają taką ofertę.

 

Call Now Button