Terapia pogłębiona

grupy-zadaniowe-p

Choroba nawrotowa skłania nas do ciągłej czujności i świadomego życia. Pokora wobec choroby to recepta na sukces, czyli satysfakcjonujące, trzeźwe życie.

Ponieważ mechanizmy uzależnień potrafią przypomnieć o swoim istnieniu nawet po latach abstynencji ,warto konfrontować swoje odczucia i spostrzeżenie w grupie terapeutycznej  z udziałem profesjonalisty.

Zdarza się , że zbytnia pewność siebie może nas zgubić , gdyż bilans strat spowodowanych uzależnieniem wyda się mało wyrazisty i mniej bolesny.

Wszystko to może doprowadzić na nawrotu, nawet po latach abstynencji.

Chcąc zapobiegać takiej sytuacji chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

Ofertę naszego ośrodka rozszerzyliśmy  o spotkania grupy zapobiegającej nawrotom-kontynuacja ,opartej o terapię pogłębioną (12 spotkań).

Odbywają się one w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godzinie 17.15  w ośrodku. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest ukończenie terapii podstawowej  i  grupy zapobiegającej nawrotom lub konsultacja z terapeutą prowadzącym.

Celem grupy jest pogłębiona praca nad ważnymi obszarami życia , poprawienie jakości życia i znajdowanie aktualnych motywatorów do dbania o trzeźwe życie, szukanie motywacji  i zapobieganie rutynie .

Tematyka spotkań:

 • Ważne osoby w moim życiu i ich wpływ na mnie
 • Lęk- źródła
 • Lęk- sposoby pracy z lękiem
 • Złość- źródła
 • Złość – sposoby pracy ze złością
 • Mocne strony – bazowanie na zasobach
 • Słabe strony – świadomość deficytów
 • Elementy psychologii pozytywnej
 • Moja trzeźwość- w jakim momencie jestem
 • Plan trzeźwienia na kolejne 6 miesięcy
 • DDA – rola w moim życiu
 • Zagrożenia i niebezpieczeństwa mojej trzeźwości

Potrzebujesz szybkiej pomocy w walce z nałogiem. Zadzwoń lub napisz do nas! Pomożemy!