POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Gry hazardowe, czyli gry na pieniądze, to bardzo niebezpieczna rozrywka: uzależnienie od hazardu jest taką samą chorobą, jak każdy inny nałóg i nieleczone - stopniowo postępuje. Na początku gra ma wyłącznie charakter rozrywkowy, ale to, co miało być jedynie zabawą, staje się przymusem, a element przyjemności zanika. Gracz zaczyna traktować grę w kasynie jako sposób na radzenie sobie ze wszystkimi problemami i przedkłada ją nad inne sfery życia.

Według definicji ICD 10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych,) patologiczny hazard obejmuje

„Częste, powtarzające się epizody uprawiania hazardu, które dominują w życiu człowieka, prowadzą do naruszania norm oraz zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych. Dotknięci tym zaburzeniem ryzykują utratę pracy, zaciągają pokaźne długi oraz kłamią i łamią prawo dla uzyskania pieniędzy lub uniknięcia spłacania długów. Opisują intensywny popęd do gry, nad którym trudno im zapanować, połączony z pochłonięciem przez myśli i wyobrażenia dotyczące czynności hazardowych oraz okoliczności, które im towarzyszą”.

Co sprawia, że gra w kasynie wciąga i uzależnia?

Wymienia się dwie grupy czynników wpływających na to, czy ktoś popadnie w nałóg grania w kasynie: osobowościowe i społeczno-kulturowe. Wśród pierwszych na uwagę zasługują niedojrzałość emocjonalna i społeczna, niskie poczucie własnej wartości, pociąg do ryzyka oraz silna potrzeba odniesienia sukcesu. Wśród drugich - wysoki współczynnik akceptacji dla gier hazardowych jako sposobu spędzania wolnego czasu oraz kreowany przez pop kulturę mit wielkiej wygranej, w ramach którego hazard utożsamiany jest z eleganckim i elitarnym typem rozrywki.

Objawy uzależnienia od hazardu

Samo uprawianie hazardu nie jest równoznaczne z uzależnieniem od niego. O nałogu możemy mówić wtedy, gdy jego uprawianie staje się najważniejsze w życiu człowieka i powoduje szkody (materialne, emocjonalne, społeczne), a w chwili zaprzestania grania w kasynie pojawiają się takie same objawy odstawienia (pogorszenia samopoczucia) jak w przypadku odstawienia alkoholu bądź narkotyków.

Wśród objawów uzależnienia od gry w kasynie wymienia się:

  • trudności w zaprzestaniu grania w dowolnym momencie,
  • narastające problemy z oparciem się przymusowi grania,
  • przekraczanie limitu pieniędzy przeznaczonych na hazard, co wiąże się z ciągłym pożyczaniem pieniędzy, okradaniem i okłamywaniem bliskich, zaciąganiem kredytów bez ich wiedzy,
  • ciągłe podbijanie stawek w grze i ustawiczna chęć odegrania się,
  • nieustanne poszukiwanie nowych strategii gry,
  • ignorowanie swoich obowiązków i reagowanie agresją na wszelkie uwagi na ten temat,
  • trwanie w przekonaniu, że tylko hazard daje poczucie pełni życia,
  • powtarzanie wciąż tych samych prób skończenia z hazardem mimo, że za każdym kolejnym razem nie dają one pożądanych efektów,
  • niemożność prawidłowej oceny sytuacji: nałogowy gracz jest przekonany, że wynik gry zależy wyłącznie od niego, a nie jest dziełem przypadku - wygrane = efekt własnej wiedzy i doświadczenia, a nie łut szczęścia.
  • okłamywanie terapeuty podczas terapii ambulatoryjnej.

Granie w kasynie - odwyk

W początkowej fazie uzależniania od gdy w kasynie leczenie może przybrać formę wizyt u psychologa oraz psychoterapii ambulatoryjnej. Gdy uzależnienie rozwinęło się na tyle, że ta nie odnosi pożądanego skutku, niezbędna jest terapia stacjonarna w zamkniętej klinice uzależnień. Istotne jest znalezienie podłoża, na którym rozwija się nałóg i faktycznej motywacji, która popycha uzależnionego do gry.

Choć hazard zdaje się wielu osobom uzależnieniem stosunkowo łagodnym, należy mieć świadomość, że w tzw. fazie desperacji presja wierzycieli często popycha gracza ku przestępstwom (np. wyłudzenie kredytów bankowych, okradanie bliskich, znajomych, obcych) albo staje się zalążkiem zaburzeń depresyjnych, a w tzw. fazie utraty nadziei, wskutek negatywnych konsekwencji swoich zachowań, uzależniony traci wiarę w możliwość wyjścia z tej sytuacji - mogą więc pojawić się myśli i próby samobójcze oraz nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (popadnięcie w kolejne uzależnienie).

 

Call Now Button