POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Alkoholizm w rodzinie – skutki i wpływ picia na życie rodzinne

Problem alkoholowy w rodzinie dotyczy 16% polskiego społeczeństwa. Uzależnienie zaczyna się zwykle od niewinnego piwa lub lampki wina na rozluźnienie. Trudno wychwycić przełomowy moment utraty kontroli nad alkoholem. Wszystko komplikuje fakt, iż nałóg rozwija się w naszej głowie, więc pierwsze oznaki dostrzec może ten, który zauważa je jako ostatni. Pierwszą linię frontu zawsze stanowi rodzina alkoholika, która odczuwa problem bardzo dokładnie. Jak wygląda życie z alkoholikiem? Do czego prowadzi problem alkoholowy w rodzinie? Jaki jest wpływ picia na życie rodzinne i psychikę dzieci?

Czego się dowiesz z artykułu:

  • Jak alkoholizm wpływa na życie rodzinne?;
  • Jakie są skutki alkoholizmu w rodzinie?;
  • Jakie jest wpływ picia w rodzinie na dzieci?;
  • Jak pokonać alkoholizm w rodzinie?;

Alkoholizm a rodzina –– wpływ picia na życie rodzinne

Alkoholizm w rodzinie to bardzo złożony i skomplikowany problem, który dotyczy nie tylko chorego, lecz także i jego rodziny. Nałóg znacznie wykracza poza postać osoby uzależnionej i zawsze zbiera pokaźne żniwo. Alkohol w rodzinie degraduje życie rodzinne, burzy tradycyjny model i system. W domu alkoholowym nieustannie panuje żal, chaos i smutek. Każdy dzień jest wielką niewiadomą, która niesie ze sobą poczucie napięcia i zagrożenia. Codzienność skupia się wokół chorego i wszystko zależy od jego nastroju. Nie ma tam miejsca na spontaniczność, beztroską zabawę, radość i ekspresję uczuć. Życie z alkoholikiem to pasmo nieszczęść, tragedii, krzywdy i strachu. Zachowanie alkoholika wobec rodziny jest nieprzewidywalne, więc nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Osoba chora próbuje zachować pozory kontroli nad swoim nałogiem, często zasłania się kłamstwami. Mitomania u alkoholika sprawia, że z czasem rodzina jest bardzo podejrzliwa i nie ufa ukochanej osobie wyniszczanej przez nałóg. Alkohol w rodzinie często pociąga za sobą inne formy patologii, takie jak przemoc seksualna, przemoc fizyczna, agresja, problemy finansowe, przemoc psychiczna i problemy z prawem.

Nadużywanie alkoholu przez członka rodziny wywołuje w jego bliskich strach, lęk, gniew, smutek, napięcie, wstyd i upokorzenie. Strach wynika zarówno z konkretnych sytuacji, jak i z rozpadu systemu rodzinnego oraz braku więzi emocjonalnej. Dom rodzinny powinien zapewniać nam bezpieczeństwo i dawać poczucie oparcia, alkoholik w rodzinie burzy jego porządek i niszczy podstawowe wartości. Przez alkohol cierpi nie tylko chory, lecz cała rodzina alkoholika. Rodzinnie alkoholika w walce z problemem może pomóc grupa wsparcia dla rodzin, ale najważniejsze jest, aby chory zdał sobie sprawę z problemu i zaczął walczyć z nałogiem.

Problem alkoholowy w rodzinie i jego wpływ na życie partnera

Rodzina alkoholika każdego dnia mierzy się ze stresem i doświadcza destrukcyjnych skutków choroby alkoholowej. Życie z alkoholikiem wiąże się ze stanem permanentnego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Alkoholizm w rodzinie zawsze powoduje smutek, przygnębienie, rozpacz i poczucie bezradności wobec rozpadu życia rodzinnego. Często pojawia się wstyd przed tym, co dzieje się w domu. Rodzina alkoholika ukrywa problem przed światem i stara się chronić uzależnionego. Ogranicza jego kontakty z otoczeniem, aby tylko nie wyszło na jaw, że w domu jest problem z alkoholem.

Wpływ picia na życie rodzinne odczuwa partner lub partnerka alkoholika, która popada we współuzależnienie. Osoba współuzależniona rozpaczliwie próbuje powstrzymać picie w rodzinie albo poddaje się, rezygnuje z nadziei na lepsze życie i odgradza się murem obronnym. Czuje się nieszczęśliwa i coraz bardziej bezsilna. Nieustannie towarzyszy jej chaos, zamęt uczuciowy, huśtawki nastroju, zagubienie i bezradność. Choć alkoholizm w rodzinie przysłania współuzależnienie od alkoholu, to warto pamiętać, aby go nie lekceważyć. Osoba współuzależniona często wykazuje postawy autodestrukcyjne, nadodpowiedzialność, negowanie własnych potrzeb, lęk przed zmianami oraz samotnością. Miewa tendencję do unikania ludzi i sprawowania nieustannej kontroli, nad wszystkim i nad wszystkimi. Jeśli zachowanie alkoholika wobec rodziny opiera się na agresji i przemocy fizycznej lub psychicznej, może pojawić się poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Może odcisnąć to piętno na psychice, powodować zaburzenia emocjonalne, depresję, zespół stresu pourazowego, nerwice czy dolegliwości somatyczne.


 

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Alkohol w rodzinie – Jak wpływa na psychikę dzieci?

Alkoholizm w rodzinie odbija się w szczególności na dzieciach, które są całkowicie bezbronne i bezradne wobec sytuacji w domu. Dzieci alkoholików często przyjmują typowe dla siebie role i obierają strategię, która pomaga im odnaleźć się w ciężkiej rzeczywistości. Ze względu na problemy w rodzinie, żyją one w ciągłym stresie, strachu, poczuciu wstydu i odrzucenia, wypracowują przy tym mechanizmy obronne, wykształcają cechy, które pozwalają im przetrwać w rodzinie alkoholowej, lecz przeszkadzają w dorosłym życiu.

Dzieci dorastające w dysfunkcyjnej rodzinie z problemem alkoholowym, wchodzą w dorosłe życie z bagażem doświadczeń, co wpływa na ich funkcjonowanie. Wynoszą z domu zespół utrwalonych schematów, zachowań i reakcji, które określa się mianem syndromu DDA. Z tego względu dorosłe dzieci alkoholika potrzebują często profesjonalnej pomocy. DDA nie jest to jednak zespół objawów zaburzonej, nieprzystosowanej jednostki, ale zespół zachowań ukształtowanych w celu adaptacji do zaburzonych warunków rozwoju w dysfunkcyjnej rodzinie.

Osoby, które jako dzieci mierzyły się z problemami dorosłych, często mają problemy emocjonalne, a ich doświadczenia w okazywaniu uczuć są mocno zaburzone. Osoby te nie wychowały się w tradycyjnym modelu rodziny, więc mogą mieć problem, aby założyć własną. Alkoholik w rodzinie pozbawił dziecko beztroskiego dzieciństwa, więc w dorosłym życiu, szuka ono bezpieczeństwa i równowagi. Genogramy rysowane podczas sesji terapeutycznych często ukazują, że problem alkoholowy w rodzinie występuje cyklicznie w każdym pokoleniu. Schemat powiela zazwyczaj dziadek, wujek, ojciec, a następnie ich dzieci. Alkoholizm przechodzi najczęściej na syna alkoholika, natomiast córki mają tendencję do wiązania się z mężczyznami o skłonnościach do alkoholizmu.

Przeczytaj również: Syndrom DDD (Syndrom Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej) – co to jest, przyczyny i objawy

Miting AA
Leczenie alkoholizmu w rodzinie

Jak pokonać problem alkoholowy w rodzinie?

Skutki choroby alkoholowej dotyczą całej rodziny alkoholika. By wyjść z matni uzależnienia od alkoholu, które utrwala patologię rodzinną, należy szukać pomocy w Ośrodku Terapii Uzależnień. Zespół specjalistów zapewni pomoc nie tylko alkoholikowi, ale również jego najbliższym. Sam uzależniony dostrzega swój problem jako ostatni, czyli długo po tym, jak nałóg odciśnie piętno na całej jego rodzinie. Jeśli w Twoim domu istnieje problem z alkoholem, przestań chronić i usprawiedliwiać alkoholika. W pierwszej kolejności dbaj o siebie i dzieci! Koniecznie zgłoś się po pomoc, a specjaliści poradzą Ci, jak zachęcić chorego do podjęcia leczenia oraz jak postępować z alkoholikiem w domu.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button