Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne a uzależnienia

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz uzależnienia to dwie różne, ale często współistniejące kategorie zaburzeń psychicznych, które mogą znacząco wpływać na życie jednostki oraz jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Jak je rozpoznać?

Czego dowiesz się z artykułu:

 • Czym są zachowania kompulsywne?,
 • Jakie są zachowania kompulsywne?,
 • Zachowania kompulsywne a uzależnienie,
 • Jak leczyć zachowanie kompulsywne?;

Czym są zachowania kompulsywne?

Zachowania kompulsywne to działania lub czynności, które charakteryzują się powtarzalnością, trudnością w opanowaniu oraz koniecznością ich wykonania pomimo negatywnych konsekwencji. Osoby, dla których tego rodzaju zachowania są codziennością, często odczuwają silną presję lub przymus wykonania danej czynności, nawet gdy zdają sobie sprawę z jej szkodliwości.

Zachowania kompulsywne mogą mieć różnorodne formy i dotyczyć różnych obszarów życia jednostki. Poniżej kilka ich przykładów:

 • kompulsywne jedzenie – regularne spożywanie dużych ilości jedzenia, nawet gdy nie odczuwa się głodu;
 • kompulsywne zakupy – niezdolna do powstrzymania się przed kupowaniem niepotrzebnych rzeczy, co prowadzi do nadmiernego gromadzenia się przedmiotów oraz problemów finansowych;
 • kompulsywne sprzątanie – obsesyjna potrzeba utrzymywania czystości i porządku, nawet w sytuacjach, gdy jest to nieuzasadnione, co może prowadzić do negatywnego wpływu na życie codzienne i relacje społeczne;
 • kompulsywne sprawdzanie – potrzeba wielokrotnego sprawdzania np. zamknięcia drzwi czy wyłączenia urządzeń elektrycznych, nawet gdy jest to irracjonalne i zaburza codzienne funkcjonowanie.

Kompulsywne zachowania – przyczyny

Kompulsywne zachowania mogą mieć złożone przyczyny, które często wynikają z kombinacji czynników genetycznych, biologicznych, psychologicznych i środowiskowych.

 1. Badania wskazują na to, że istnieje pewne dziedziczenie ryzyka zachowań kompulsywnych, co sugeruje, że niektóre osoby mogą być bardziej podatne na rozwinięcie tych zachowań ze względu na czynniki genetyczne.
 2. Nieprawidłowości w układzie nerwowym, w szczególności w obszarach mózgu odpowiedzialnych za kontrolę impulsów, emocji i nagród, mogą przyczyniać się do występowania kompulsywnych zachowań
 3. Osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, depresja czy ADHD (zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością), mogą być bardziej podatne na rozwinięcie kompulsywnych zachowań.
 4. Doświadczenia życiowe, takie jak traumy, stres czy przemoc, mogą prowadzić do wykształcenia kompulsywnych mechanizmów obronnych, jako sposobu radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.
 5. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości czy trudnościami w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, mogą wykazywać większą skłonność do wykazywania kompulsywnych zachowań jako formy ucieczki przed nieprzyjemnymi stanami emocjonalnymi.

Zachowania kompulsywne a uzależnienie

Zarówno zachowania kompulsywne, jak i uzależnienie działają na obszary mózgu odpowiedzialne za nagrody i przyjemność. Oba zjawiska mogą prowadzić do uwalniania neurotransmiterów, takich jak dopamina, co wzmaga pozytywne uczucia związane z wykonywanymi czynnościami.

Co więcej, osoby dotknięte uzależnieniem często wykazują tendencję do wykonywania innych zachowań kompulsywnych. Na przykład, osoba uzależniona od alkoholu może mieć skłonność do nadmiernego jedzenia jako formy radzenia sobie ze stresem lub niepokojem. Zachowania kompulsywne i uzależnienie mogą wzajemnie się nasilać.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Zachowania kompulsywne a alkoholizm

Alkoholizm także wiąże się z wystąpieniem zachowań kompulsywnych, w tym przypadku związanych z piciem. Jest to m.in. nadmierne spożywanie alkoholu w krótkim czasie (tzw. "binge drinking"), niezdolność do kontrolowania ilości wypijanego alkoholu, czy też niekontrolowane sięganie po alkohol pomimo negatywnych konsekwencji.

Zachowania kompulsywne, takie jak kompulsywne picie, mogą prowadzić do pogłębiania się uzależnienia od alkoholu i zwiększenia ryzyka wystąpienia szkodliwych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Co istotne, innego rodzaju zachowania kompulsywne może wykazywać także suchy alkoholik.

Zachowania kompulsywne a narkomania

Podobnie jak w przypadku alkoholizmu, osoby uzależnione od narkotyków często borykają się z kompulsywnymi zachowaniami, które są związane z zażywaniem substancji, takie jak niekontrolowane sięganie po narkotyki pomimo negatywnych konsekwencji czy też obsesyjne myśli związane z zażywaniem narkotyków.

Zachowania kompulsywne a hazard

Osoby uzależnione od hazardu mogą wykazywać kompulsywne zachowania związane z graniem, takie jak niezdolność do kontrolowania impulsu do gry i regularne uczestnictwo w grach hazardowych pomimo utraty pieniędzy. Uzależnienia behawioralne charakteryzują się też często patologicznym kłamaniem.

Zachowania kompulsywne a lekomania

Osoby uzależnione od leków wykazują kompulsywne zachowania związane z zażywaniem leków, takie jak przyjmowanie nadmiernych dawek leków, niekontrolowane sięganie po leki pomimo braku medycznej potrzeby, czy też skłonność do lekomanii w celu uniknięcia nieprzyjemnych stanów emocjonalnych.

Jak leczyć zachowanie kompulsywne?

Występowanie zachowań kompulsywnych może znacząco pogłębiać problemy związane z uzależnieniem oraz prowadzić do powstania różnorodnych negatywnych konsekwencji dla jednostki i jej otoczenia. Dlatego też identyfikacja i skuteczne zarządzanie zarówno zachowaniami kompulsywnymi, jak i związane z nimi uzależnieniami, jest kluczowym elementem procesu leczenia osób dotkniętych tymi problemami. Pomóc z tym może prywatny ośrodek uzależnień, który przeprowadzi chorego przez wszystkie fazy trzeźwienia. Istotna jest jednak chęć ze strony osoby uzależnionej.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button