POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Kim jest suchy alkoholik?

Termin "suchy alkoholik" opisuje osobę, która przerwała spożywanie alkoholu, ale nadal przejawiają negatywne zachowania i postawy związane z okresem uzależnienia. To problem, który zasługuje na zrozumienie i refleksję, zarówno w kontekście osoby dotkniętej, jak i jej bliskich.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Kto to jest suchy alkoholik?,
  • Jak zachowuje się suchy alkoholik?,
  • Jaka jest rola wsparcia i terapii dla suchego alkoholika?;

Co to znaczy suchy alkoholik?

Suchy alkoholik to określenie osoby, która była uzależniona od alkoholu, ale zaniechała jego spożywania i pozostaje trzeźwa. Nie zmieniły się jednak zachowania, nawyki i postawy alkoholika, które były charakterystyczne dla okresu aktywnego uzależnienia. Suchy alkoholik nie zmienił swojego sposobu myślenia i nie wypracował alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Biorąc pod uwagę fakt, że alkoholizm jest chorobą przewlekłą i obarczoną ryzykiem nawrotów - skuteczne leczenie wymaga kompleksowej terapii. Tymczasem osoba określana mianem suchego alkoholika najczęściej nie pracuje nad swoimi problemami emocjonalnymi i psychologicznymi, które często są zarówno źródłem, jak i efektem nadużywania alkoholu.

Suchy alkoholik zachowanie - charakterystyczne reakcje i postawy

Osoba uzależniona od alkoholu, która zaprzestała spożywania alkoholu, ale nie podjęła leczenia, np. w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień i nie zdecydowała się na skorzystanie z innych form wsparcia, może bazować na wzorcach zachowań i reakcji emocjonalnych typowych dla aktywnego uzależnienia. Na czym to polega i jak może zachowywać się suchy alkoholik?

Poniżej przedstawiamy analizę typowych cech i zachowań, które mogą być obecne u suchego alkoholika.

Niestabilność emocjonalna i unikanie problemów

Suchy alkoholik może być podatny na gwałtowne zmiany nastroju, szybko przechodzić na przykład od euforii do przygnębienia i nastrojów depresyjnych, od irytacji do całkowitej apatii. Ponadto suchy alkoholik może być bardzo wrażliwy na wszelką krytykę i mieć tendencję do reagowania w sposób nieadekwatny do sytuacji, w tym do zachowań agresywnych.

Suchy alkoholik może mieć tendencję do tłumienia i unikania emocji oraz unikania odpowiedzialności za własne błędy i zachowanie. Jego postawa charakteryzuje się wyraźną niechęcią do konfrontowania i rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychologicznych.

Zachowania kontrolujące

Suchy alkoholik może przejawiać nadmierne pragnienie kontroli nad innymi, zwłaszcza w relacjach z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi. Osoba uzależniona może mieć skłonność do podejmowania decyzji za innych, nie pozwalając im na samodzielność i ograniczając prawo do samodecydowania o sobie - najczęściej dzieje się tak w odniesieniu do dzieci i partnera/ki.

Nowe uzależnienia i negatywne myślenie

Suchy alkoholik może przenosić swoje obsesyjne i kompulsywne zachowanie na inne obszary życia, takie jak praca, zakupy, ćwiczenia czy jedzenie. Ryzyko wystąpienia nowych uzależnień jest w przypadku suchego alkoholika wyższe, niż ma to miejsce w przypadku osoby uzależnionej pozostającej w skutecznej terapii.

Osoba uzależniona od alkoholu, mimo zaprzestania spożywania trunków wysokoprocentowych, może również kontynuować inne niezdrowe nawyki, np. związane z hazardem lub innymi używkami.

Charakterystyczna dla suchego alkoholika jest tendencja do negatywnego myślenia, przejawiająca się przede wszystkim w braku wiary w pozytywne zmiany i własne możliwości. Cechuje go również wysoki poziom samokrytyki i brak samoakceptacji.

Zaniedbanie rozwoju osobistego

Suchy alkoholik może mieć ograniczoną samoświadomość, a brak refleksji na własnym życiem i zachowaniem skutkuje tym, że nie podejmuje on żadnych działań samorozwojowych. Jego postawę charakteryzuje brak dążenia do osobistego rozwoju, a także stagnacja w aspektach emocjonalnych, społecznych i duchowych.

Wyparcie i zaprzeczenie

Suchy alkoholik minimalizuje swoje problemy, uczucia i wyzwania - zamiast je przepracowywać, tłumi je i ignoruje. Suchy alkoholik nie szuka pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu trudności związanych z uzależnieniem. Może również ignorować konieczność podjęcia leczenia chorób współwystępujących z alkoholizmem, takich jak np. cukrzyca alkoholowa.

Przeczytaj także: choroby współistniejące z alkoholizmem.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Rola wsparcia i terapii w leczeniu alkoholizmu

Skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga kompleksowego wsparcia i terapii dostosowanej do indywidualnej sytuacji i potrzeb alkoholika. Rozwój samoświadomości jest kluczowy, aby zrozumieć problem i zidentyfikować wyzwania stojące przed suchym alkoholikiem. Nauka zdrowych nawyków i technik radzenia sobie z emocjami i stresem pozwala krok po kroku zmieniać sposób myślenia i zachowania charakterystyczne dla suchego alkoholika.

Podsumowanie

Bycie suchym alkoholikiem nie oznacza końca drogi walki z uzależnieniem. To etap, który wymaga podjęcia pracy nad sobą i zrozumienia głębszych problemów, które prowadziły do uzależnienia. Z odpowiednim wsparciem, terapią i determinacją, osoba uzależniona może stać się bardziej świadoma swoich działań i emocji, co prowadzi do pełnej i zdrowej trzeźwości.

Sprawdź ofertę i cennik prywatnego leczenia alkoholizmu.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button