JAK ZMIENIA SIĘ PSYCHIKA ALKOHOLIKA W TRAKCIE TERAPII

Zarówno zachowanie osoby uzależnionej, jej świadomość problemu i samego siebie, jak i jej psychika zmieniają się w trakcie terapii, i po jej zakończeniu.

Etap I - Początek leczenia uzależnienia - niepokój

W początkowym okresie, przypadającym na pierwsze 15 dni od momentu odstawienia alkoholu osoba uzależniona jest w nie najlepszej kondycji psychicznej. Czuje się rozdrażniona, zagubiona i rozbita emocjonalnie, często ma obniżony nastrój. Wpływają na to również dolegliwości fizyczne. Jest to czas intensywnego odtruwania się organizmu, często spędzany na oddziałach detoksykacyjnych w szpitalach.

Przeczytaj również: jak pomóc synowi uzależnionemu od alkoholu

Etap II - "faza miesiąca miodowego"

Kolejna zmiana psychiki osoby uzależnionej przypada na okres zwany „fazą miesiąca miodowego” i trwa do około 45 dni. To czas kiedy nasz mózg produkuje nadmierną ilość neuroprzekaźników, trochę jakby chciał nadrobić zaległości. To bardzo przyjemny czas dla osoby uzależnionej. Jest bardzo optymistycznie nastawiona do leczenia uzależnienia od alkoholu, ma poczucie szczęścia. Chce iść na leczenie, wierzy w jego sens, bardzo angażuje się w terapię. Zdarza się, że wykazuje aż za dużą pewność siebie i pojawia się myślenie, że wszelkie problemy już za nią. To moment, kiedy może bagatelizować wyzwalacze i czuć sporą moc sprawczą.

Jest to moment w którym najłatwiej nakłonić osobę uzależnioną do leczenie.
Nie zwlekaj w zgłoszeniu się na terapię, gdyż w kolejnej już fazie, będzie ciężko Tobie zmobilizować się do leczenia.

Etap III - "faza muru"

Kolejna zmiana psychiki alkoholika pojawia się od około 46 do 120 dnia po odstawieniu alkoholu. W literaturze można się spotkać z jej nazwą „ Faza muru”. Jak sama jej nazwa sugeruje, to trudny czas dla kondycji osoby uzależnionej. Ilość neuroprzekaźników się stabilizuje, a my odczuwamy to jako ewidentny ich spadek i pogorszenie nastroju. Spada nasza motywacja do leczenia, powątpiewamy w skuteczność terapii lub jej sens. Zaczynamy wątpić i realniej widzieć zagrożenia i ogrom pracy, który jest przed nami. Miało być lepiej, a nie jest. Często dochodzą do tego kłopoty rodzinne, zawodowe, dociera do osoby uzależnionej, że samo niepicie nie rozwiązuje jej problemów. Pojawia się apatia, obniżenie nastroju i wątpliwości. W tym okresie dość często dochodzi do nawrotów choroby alkoholowej. Jesteśmy rozczarowani trzeźwością, nudą i niezrozumieniem otoczenia.

Faza ta wymaga bardzo silnej woli osoby uzależnionej, do walki ze swym nałogiem. W fazie tej, jest ważne wsparcie przez rodzinę i bliskich.

 

Etap IV - "faza przystosowawcza" i "faza rozwiązań"

Kolejna zmiana w psychice osoby uzależnionej pojawić się może w kolejnych miesiącach trzeźwości. To tak zwana „faza przystosowawcza” i „faza rozwiązań”. Psychika osoby walczącej z chorobą alkoholową stabilizuje się. Nie popada ona ani w stany euforyczne, jak to mogło mieć miejsce w fazie „miesiąca miodowego” ani w depresyjne towarzyszące początkom trzeźwości i spotykane w „ fazie muru”. Realne spojrzenie na sytuacje, radość z odkrywania zalet trzeźwego życia ale i świadomość ilości pracy nad sobą równoważą się dając poczucie panowania nad sobą i własnym życiem. Osoba uzależniona szuka rozwiązań , a nie jak dotychczas usprawiedliwień dla swoich problemów. Stan ten, czyli „wygaszanie” mechanizmów uzależnień może trwać do około dwóch lat od zaprzestania picia alkoholu. Mówi się, że po tym okresie mamy do czynienia z tzw. zdrowymi zachowaniami, a tym samym większą stabilnością psychiki osoby uzależnionej pod warunkiem, że pracuje nad sobą, żyje świadomie i zmienia swoje nawyki i przyzwyczajenia. Nasza psychika to wypadkowa kilku czynników. Zdrowia fizycznego, sposobu życia, satysfakcji z niego zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej, równowagi, która w nim panuje.

Ogólne informacje

Emocje i stan psychiki to bardzo ważne obszary dla każdego z nas, a dla osoby uzależnionej w szczególności, gdyż zaniedbanie kondycji psychicznej może skutkować powrotem do nałogu. Ważna jest także świadomość wyżej opisanej zmienności nastrojów w procesie leczenia, co pomoże w przyjęciu tego faktu jako czegoś normalnego i przewidywalnego.

Sama znajomość faz trzeźwienia może pomóc w zaakceptowaniu tego, co dzieje się z naszą psychiką. Akceptacja zaś pozwoli nam traktować się z pewną łagodnością, co z kolei przyczyni się do skuteczniejszej pracy nad sobą.

Autor: Anita Sosnowska – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

 

Call Now Button