Konsekwencje nieleczonego uzależnienia

Nieleczone uzależnienie od alkoholu może mieć wiele poważnych konsekwencji, które dotykają zarówno fizycznego, jak i psychicznego zdrowia osoby uzależnionej oraz osób z jej otoczenia. Skutki nieleczonego alkoholizmu i skutki nieleczonej narkomanii obejmują również konkretne choroby, takie jak choćby cukrzyca alkoholowa, polineuropatia, marskość wątroby, nadciśnienie i schorzenia układu krwionośnego.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Jakie są skutkiem nieleczonego uzależnienia?
  • Jakie choroby mogą być konsekwencją nieleczonego nałogu alkoholowego i narkotykowego?

Skutki nieleczonego uzależnienia od alkoholu i narkotyków

Nadużywanie alkoholu i narkotyków może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, pogorszenia jakości życia oraz przedwczesnej śmierci. Konsekwencje nieleczonego alkoholizmu i narkomanii są odczuwalne we wszystkich aspektach życia osoby uzależnionej oraz stanowią istotne obciążenie psychiczne dla bliskich.

  • Problemy psychiczne - uzależnienie od alkoholu ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne osoby uzależnionej i może prowadzić do depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, a także myśli samobójczych.
  • Pogorszenie relacji społecznych - uzależnienie od alkoholu często prowadzi do konfliktów i problemów w relacjach z rodziną, partnerem / partnerką, przyjaciółmi i współpracownikami. Osoby uzależnione mogą tracić zainteresowanie życiem i wycofywać się z życia towarzyskiego.
  • Trudności finansowe - nadużywanie alkoholu i narkotyków wiąże się z dużymi i stopniowo rosnącymi wydatkami na substancje psychoaktywne, co w konsekwencji może prowadzić do trudności finansowych, zadłużenia i problemów z utrzymaniem stabilnej sytuacji materialnej.
  • Problemy prawne - osoby uzależnione częściej podejmują zachowania ryzykowane i nielegalne, takie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, stosowanie przemocy domowej oraz popełnianie innych wykroczeń i przestępstw. W przypadku osób uzależnionych wyższe jest również ryzyko rozmaitych wypadków, zagrażających zdrowiu i życiu.
  • Zaniedbywanie obowiązków - osoby uzależnione mogą zaniedbywać swoje codzienne obowiązki w pracy, szkole lub domu, co w konsekwencji może prowadzić do utraty pracy, pogorszenia wyników w nauce oraz osłabienia lub zerwania więzi rodzinnych.

Skutkiem nieleczenia nałogu może być również współuzależnienie bliskich alkoholika lub narkomana.

Choroby jako konsekwencje nieleczonego uzależnienia

Skutki nieleczonego uzależnienia mogą przybierać postać konkretnych chorób somatycznych i psychicznych. Ich przebieg, stopień zaawansowania i konsekwencje dla ogólnego zdrowia osoby uzależnionej zależy zarówno od bazowej kondycji alkoholika czy narkomana, jak i stopnia czasu trwania oraz etapu choroby uzależnieniowej.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Konsekwencje nieleczonego alkoholizmu

Alkoholizm może prowadzić do wielu poważnych chorób, które znacząco wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne osoby uzależnionej.

W przypadku nieleczonego uzależnienia od alkoholu może rozwinąć się między innymi: marskość wątroby, choroby serca (nadciśnienie tętnicze, arytmia serca, choroba wieńcowa, zawał serca), udar mózgu, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie trzustki, neuropatia obwodowa, choroba nowotworowa przewodu pokarmowego, jamy ustnej i gardła oraz cukrzyca alkoholowa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że alkohol jest trzecim z kolei czynnikiem ryzyka zagrażającym zdrowiu populacji. Etanol i jego pochodne oddziałują szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Ponadto przewlekłe i nieleczone spożywanie alkoholu zaburza pracę układu odpornościowego, co sprawia, że osoby uzależnione są bardziej narażone na zachorowanie m.in, na zapalenie płuc czy gruźlicę.

Dowiedz się więcej: choroby współistniejące z alkoholizmem.

Skutki nieleczonego uzależnienia od narkotyków

Nieleczona narkomania może być przyczyną rozwoju rozmaitych chorób. Część z nich wynika z ryzykownych zachowań związanych ze sposobem przyjmowania narkotyków (np. współdzielenie igieł), a inne są konsekwencją zażywania konkretnych substancji.

W konsekwencji nieleczonego uzależnienia od narkotyków może rozwinąć się: HIV/AIDS, HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C), zapalenie płuc i choroby oddechowe (np. w efekcie palenia cracku), choroby sercowo-naczyniowe oraz choroby wątroby. Nadużywanie narkotyków może również prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych oraz zaburzeń psychicznych, m.in. psychoz i zaburzeń lękowych.

Warto podkreślić, że uzależnienie od narkotyków może mieć różny przebieg, w zależności od rodzaju nadużywanych substancji. Wymienione powyżej problemy zdrowotne to tylko część możliwych konsekwencji nieleczonej narkomanii.

Podsumowanie

Jeśli obserwujesz symptomy uzależnienia u bliskiej osoby - nie ignoruj problemu i poszukaj wsparcia specjalistów. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień oferuje kompleksową i fachową pomoc w leczeniu uzależnienia, m.in. od alkoholu, narkotyków i leków. Szybka interwencja i rozpoczęcie terapii na wczesnym etapie choroby pozwala zminimalizować skutki nieleczonego nałogu. Sprawdź cennik prywatnego leczenia alkoholizmu.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button