POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Warsztaty umiejętności psychospołecznych odbywają się w formie treningów, służących nauce i rozwojowi zachowań konstruktywnych. Klienci uczestniczą w nich raz w tygodniu i trwają one cztery godziny. Zajęcia mają na celu zwiększenie samoświadomości oraz nabycie umiejętności niezbędnych do satysfakcjonującego życia po opuszczeniu ośrodka, takich jak: komunikacja i asertywność. Trening asertywności stanowi okazję do przeżywania i wyrażania uczuć oraz ich regulacji. Dodatkowo poruszane na warsztatach tematy dotyczą uświadomienia sobie swojego systemu wartości, deficytów i mocnych stron.

Poniżej przedstawiamy konspekt zajęć, zawierający poruszane na zajęciach tematy.

TYDZIEŃ I  KOMUNIKACJA

sesja I   „Bariery komunikacyjne” zewnętrzne i wewnętrzne
sesja II   „Ułatwienia komunikacyjne” zewnętrzne i wewnętrzne
sesja III  „Jak konstruować jasne komunikaty?”
sesja IV   „Trening komunikacyjny”

TYDZIEŃ II  ASERTYWNOŚĆ

sesja I   „Co to znaczy być asertywnym?”- wprowadzenie
sesja II   „Bariery i ułatwienia w byciu asertywnym”
sesja III   „Jak konstruować asertywne wypowiedzi”
sesja IV   „Trening asertywności”

TYDZIEŃ III  UCZUCIA

sesja I   „Uczucia – wróg czy przyjaciel?”
sesja II   „Co mówi moje ciało gdy czuje…?”- rozpoznawanie sygnałów
sesja III   „Jak sobie poradzić z przykrymi uczuciami?”
sesja IV   „Muzykoterapia”

TYDZIEŃ IV  KIM JESTEM?

sesja I   „Tort – wgląd w różne ważne obszary życia”
sesja II   „Ja i moje wartości”
sesja III   „Moje zasoby”
sesja IV   „Moje deficyty”

Program został przygotowany w ten sposób, by trafiać w samo sedno potrzeb osób uzależnionych. Nabytą wiedzę uczestnicy terapii będą mogli wykorzystać w praktyce, by skuteczne radzić sobie ze swoim uzależnieniem.

 

 

Call Now Button