POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Bardzo ważnym elementem procesu terapeutycznego w naszym ośrodku jest planowanie dnia.

Każdy dzień terapii rozpoczyna się wspólną rozmową na temat swojego samopoczucia, nastawienia oraz oczekiwaniami związanymi z zajęciami. Jest to także czas na analizę objawów głodu alkoholowego, narkotykowego czy hazardowego oraz powodów, które mogły go wywołać.

Nauka rozpoznawania głodu oraz poznawanie wyzwalaczy, które prowadzą do jego powstawania, to bardzo ważny element terapii. Dzięki tej umiejętności osoba uzależniona uczy się jak panować nad potrzebą sięgnięcia po alkohol czy narkotyki. Zapoznaje się także ze sposobami zaspokajania potrzeb związanych z uzależnieniem w zdrowy, konstruktywny sposób.

Podsumowanie dnia ma na celu autorefleksję uczestników terapii na temat najważniejszych kwestii poruszonych podczas zajęć, wykładów, grup zadaniowych, bądź innych wydarzeń, w których pacjent uczestniczył. Stanowi okazję do wyrażania emocji, uczuć oraz ewentualne rozładowania napięcia, powstałego w dowolnej sytuacji.

Podobnie jak podczas planowania dnia, zachęcamy uczestników terapii do uważnego przyglądania się sobie. Ma to na celu ćwiczenie rozpoznawania i wyrażania emocji. Kształtowanie nawyku obserwowania siebie jest dla osoby uzależnionej narzędziem, pomagającym w procesie trzeźwienia w codziennym życiu po ukończeniu terapii.

Nad całością czuwają nasi terapeuci, którzy pomagają uczestnikom w terapii.

 

 

Call Now Button