mgr Joanna Mendrzycka

joanna-medrzyckaCertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Jej kompetencje poparte są wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz gruntowną wiedzą, zdobywaną w cenionych szkołach. Dzięki studiom pedagogicznym zdobyła niezbędne podstawy, które ukierunkowały dalej jej dalszą drogę zawodową. Ukończyła Studium Artererapii na Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, uczęszczała do Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kończąc Wydział Terapii Zajęciowej, uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, ucząc się w Studium Terapii Uzależnień oraz zdobyła kwalifikacje trenera umiejętności psychologicznych w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” w Warszawie. Ponadto na swoim koncie ma liczne kursy i szkolenia, które dały jej solidne podstawy pracy w naszym ośrodku (m.in.: Humanistyczno-egzystencjalne podejście w terapii osób uzależnionych, Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych, Praca uliczna i interwencja domowa, Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie i wiele innych).

Doświadczenie zawodowe w ramach pracy z osobami uzależnionymi buduje od 2007 roku. W tym czasie stworzyła wiele autorskich programów, które twórczo i skutecznie wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

Joanna Mendrzycka jest także autorką i prelegentką wielu szkoleń, kursów i warsztatów. Swoje zawodowe kompetencje łączy z pasją artystyczną.