Grzegorz Astramowicz

Instruktor Terapii Uzależnień

grzegorz-wGrzegorz jest przede wszystkim trzeźwiejącym alkoholikiem, który utrzymuje abstynencję od 14 lat. Od 10 lat zaangażowany w pomaganie innym alkoholikiem w radzeniu sobie z uzależnieniem od alkoholu. W pewnym okresie swojego trzeźwienia postanowił  pomagać innym alkoholikom profesjonalnie. W związku z tym rozpoczął szkolenie na Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Po ukończeniu STU szkolił się dalej w Ośrodku w Działdowie, gdzie ukończył staż kliniczny oraz superwizje. Obecnie jest w trakcie studiów na kierunku psychologia. Grzegorz w ramach osobistego rozwoju ukończył terapię podstawową, nawrotową oraz pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu.