POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Omawiane zagadnienia podczas wykładów poszerzane są poprzez osobistą analizę doświadczeń uczestników terapii. Pacjenci najpierw sami dokonują refleksji nad tym, w jaki sposób widoczne były poszczególne zjawiska, pojawiające się w ich życiu. Następnie dzielą się nimi w grupie i otrzymują informacje zwrotne, dzięki czemu zyskują szerszą perspektywę problemu.

Grupy zadaniowe prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy obserwują każdego uczestnika terapii i dostosowują poziom oraz intensywność działań do jego potrzeb. Głównym założeniem pracy w grupie zadaniowej jest dyskrecja oraz wzajemne zaufanie i szacunek.

W grupach zadaniowych uczestnicy terapii przygotowują prace w formie pisemnej, a ich ilość zależna jest czasu pobytu na terapii.

Pisanie prac ma na celu:

 • zrozumienie na czym polega uzależnienie i rozpoznanie jego objawów u siebie,
 • nauczenie się konstruktywnego radzenia sobie ze stanami napięcia emocjonalnego,
 • zmiany w trybie życia, które sprzyjają utrzymaniu abstynencji i leczeniu się,
 • zaakceptowanie zasad terapii i uznanie konieczności jej kontynuowania,
 • rozpoznawanie głodu alkoholowego,
 • uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu,
 • zaakceptowanie utraty kontroli wobec alkoholu,
 • nabywanie tożsamości alkoholowej,
 • rozpoznanie strat spowodowanych nadużywaniem alkoholu,
 • rozbrajanie mechanizmów uzależnienia.

Tematy prac do osobistej analizy, omawianych  podczas grup zadaniowych:

 • Autodiagnoza objawów uzależnienia.
 • Moja motywacja do podjęcia terapii.
 • Jak rozumiem uzależnienie i kim jest dla mnie osoba uzależniona.
 • Fazy rozwoju uzależnienia.
 • Po czym mogę rozpoznać objawy głodu alkoholowego.
 • Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
 • Moje wyzwalacze – zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Dwie strony medalu uzależnienia – bilans osobisty.
 • Próby kontrolowania picia.
 • Możliwości i ograniczenia wynikające z uzależnienia.
 • Analiza „pijanego myślenia” – przejawy mechanizmu iluzji i zaprzeczenia.
 • Bezsilność wobec alkoholu.
 • Wpływ uzależnienia na role życiowe.
 • Czy uznaję siebie za osobę uzależnioną? Autorefleksja.
 • Analiza rozpoznawania i wyrażania emocji.
 • Kim jestem?
 • RET w praktyce.
 • Wpływ uzależnienia na duchowość i mój świat wartości.
 • Czy osoba uzależniona może być wartościowym człowiekiem?
 • Moja siatka wsparcia.
 • Lęk przed zmianą.
 • Proce żalu po stracie – analiza faz.
 • Praktyczne zadania wynikające z faktu uzależnienia.
 • Szkody spowodowane uzależnieniem.
 • Moja historia życia i rozwoju uzależnienia.
 • Moja mapa świata.
 • Plan zdrowienia.

 

 

Call Now Button