Grupa wsparcia dla alkoholików

Otwarte spotkania grupy wsparcia pomagają wytrwać w abstynencji

W każdą sobotę w ośrodku organizowane są otwarte spotkania dla osób uzależnionych. Uczestniczą w nich zarówno osoby aktualnie przebywające na terapii, jak i alkoholicy z wieloletnią abstynencją. Taka forma spotkań jest nieoceniona szczególnie dla tych pierwszych. Mają oni szansę rozmowy z osobami, które od wielu lat żyją w trzeźwości. Jest to więc czas bezpośredniego doświadczania, jak ogromną siłę daje grupa wsparcia osób, które doskonale rozumieją, co czuje i z jakimi trudnościami może zmagać się osoba uzależniona na drodze, którą idzie, ucząc się trzeźwego życia.

Grupy wsparcia dla alkoholików są także ważne dla osób żyjących w abstynencji. Dzięki stałemu kontaktowi z osobami uzależnionymi, mają większą kontrolę nad sobą i własnymi słabościami.

Mitingi mają formułę otwartą, co oznacza, że mogą w nich uczestniczyć również osoby nieuzależnione, np. członkowie rodziny. Rola bliskich jest bardzo ważna w procesie wyjścia z uzależnienia. To ludzie, którzy są w najbliższym otoczeniu pacjenta, znają jego psychikę, słabości i problemy. Dzięki sobotnim spotkaniom członkowie rodziny mogą natomiast lepiej zrozumieć przeżycia i świat uzależnionego.

Po ukończeniu terapii jest możliwość przyjeżdżania na mitingi, co stanowi często duże źródło wsparcia i rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie wsparcia pacjentów naszego ośrodka leczenia uzależnień alkoholowych, osoby, które żyją w abstynencji oraz rodziny ludzi uzależnionych.

Potrzebujesz szybkiej pomocy w walce z nałogiem. Zadzwoń lub napisz do nas! Pomożemy!