mgr Elżbieta Michoń

elzbieta-michonPsycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. W trakcie studiów uzyskała wiedzę, która wywarła wpływ na dalsze kierunki rozwoju zawodowego, m.in. blok specjalizacyjny w zakresie terapii uzależnień, terapii ofiar przemocy oraz pracy z traumą. Wiedzę zawodową poszerzała w ramach Studiów Podyplomowych w zakresie Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku.

Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od roku 2007. Praca m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdyni, w Ośrodku Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie oraz w Gdańsku.

Wiedzę zawodową poszerzyła o doświadczenie kliniczne, uzyskane podczas stażów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej (blok podstawowy), które odbywała w placówkach takich jak: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku (Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży oraz Oddział Ogólnopsychiatryczny), Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Poradnia Zdrowia Psychicznego W Gdyni.

W pracy stara się wykorzystywać wiedzę akademicką wzbogaconą o kompleksowe doświadczenie zawodowe.