Co daje terapia alkoholowa – wpływ na osobę uzależnioną

Skutecznym i właściwym podejściem do leczenia uzależnień od alkoholu jest kompleksowa terapia, obejmująca leczenie odwykowe i terapię uzależnienia. Cały proces rozpoczyna się od zaprzestania picia i detoksykacji organizmu. Abstynencja jest kluczowa dla dalszego leczenia. Terapia alkoholowa zaczyna się od kilkutygodniowego intensywnego programu terapeutycznego, który najlepiej realizować w warunkach stacjonarnych, zapewniających ciągłą opiekę i pomoc wykwalifikowanych terapeutów. Co daje terapia alkoholowa? W jaki sposób wpływa na osobę uzależnioną?

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Co daje terapia alkoholowa?
  • Co daje terapia dla współuzależnionych?

Skutecznym i właściwym podejściem do leczenia uzależnień od alkoholu jest kompleksowa terapia, obejmująca leczenie odwykowe i terapię uzależnienia. Cały proces rozpoczyna się od zaprzestania picia i detoksykacji organizmu. Abstynencja jest kluczowa dla dalszego leczenia. Terapia alkoholowa zaczyna się od kilkutygodniowego intensywnego programu terapeutycznego, który najlepiej realizować w warunkach stacjonarnych, zapewniających ciągłą opiekę i pomoc wykwalifikowanych terapeutów. Co daje terapia alkoholowa? W jaki sposób wpływa na osobę uzależnioną?

Co daje terapia odwykowa? Kompleksowe podejście do problemu

Jak alkohol wpływa na organizm? Alkoholizm prowadzi do trwałych zmian w psychice i życiu osoby chorej na tę chorobę. Uzależnienie od alkoholu negatywnie oddziałuje nie tylko na życie samego alkoholika, ale również rodziny, przyjaciół i znajomych. Osoby uzależnione, które podejmują decyzję o uczestnictwie w terapii odwykowej, mają możliwość odzyskania kontroli nad swoim życiem i naprawienia szkód wyrządzonych bliskim. Skuteczność terapii odwykowej wymaga jednak silnej woli, zaangażowania oraz zrozumienia co mi dała terapia alkoholowa.

Alkoholicy w trakcie terapii często odczuwają głęboki wstyd, wynikający z uzależnienia, które dominowało nad każdym aspektem ich życia. Terapia alkoholowa oferuje szansę na uwolnienie się od tego wstydu i pokonanie uzależnienia. Jednak czy terapia odwykowa jest skuteczna? Cały proces jest wieloetapowy i opiera się na współpracy oraz zaufaniu. Obejmuje terapię społecznościową, rehabilitację psychiczną i naukę nowego stylu życia. Jej skuteczność w dużej mierze zależy od determinacji i motywacji osoby uzależnionej.

Co daje terapia indywidualna? Co obejmuje? Czym są grupy AA?

Doświadczenia związane z alkoholizmem prowadzą do zniekształconego postrzegania siebie i otaczającego świata. Terapia alkoholowa umożliwia modyfikację nawet głęboko zakorzenionych przekonań. Program terapeutyczny obejmuje naukę odmawiania alkoholu, strategie radzenia sobie z pragnieniem picia oraz zarządzanie emocjami, takimi jak smutek, lęk i złość. Istotnym elementem jest terapia indywidualna dająca możliwość omówienia osobistych problemów, wątpliwości i pozornie drobnych kwestii, które tworzą kompleksowy obraz sytuacji. Całość terapii jest ukierunkowana na wzbudzenie w pacjencie pragnienia trwałej zmiany i przekonania, że istnieją ważne powody, dla których warto podjąć wysiłek abstynencji.

Terapia powinna łączyć sesje indywidualne i grupowe, trwające co najmniej 4 tygodnie. Następnym etapem jest terapia nawrotów. Kluczowym elementem jest uczestnictwo w grupach wsparcia, takich jak AA i praca z Programem Dwunastu Kroków. Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (AA) to grupy samopomocowe, składające się z osób uzależnionych od alkoholu, które dobrowolnie zrzeszają się, aby utrzymać własną trzeźwość i pomagać innym w osiąganiu tego samego celu. Jedynym wymogiem do wstąpienia w ich szeregi jest pragnienie zaprzestania picia alkoholu. W trakcie mitingów osoby uzależnione opowiadają m.in. o tym co dała mi terapia alkoholowa i jakie pozytywne zmiany zaobserwowali w swoim życiu.

Chcesz zapisać się na terapię alkoholową?
Skontaktuj się z nami, postaramy się dobrać dla Ciebie najwłaściwszy okres terapii alkoholowej w naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień.

Co daje terapia dla współuzależnionych?

Długotrwałe życie z osobą uzależnioną w małżeństwie lub w toksycznym związku prowadzi do rozwoju cech współuzależnienia, a także do zaburzeń emocjonalnych. Najczęstsze z nich to nadmierna opieka nad alkoholikiem, brak umiejętności wyznaczania granic, ignorowanie własnych potrzeb, niskie poczucie własnej wartości i poświęcanie siebie dla potrzeb partnera. Ponadto współuzależnieni często cierpią na depresję i zaburzenia lękowe oraz żywią irracjonalną nadzieję.

Takie osoby zdecydowanie wymagają wsparcia psychologicznego. Terapia współuzależnienia to skuteczne rozwiązanie, które pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania. Ponadto prowadzi do zwiększenia świadomości problemu. Terapia dla osób współuzależnionych pomaga w radzeniu sobie z lękami, poczuciem winy i zaburzeniami emocjonalnymi. Biorą w niej udział partnerzy, rodzice, dzieci i inne osoby, które wykazują symptomy współuzależnienia. Prywatny ośrodek uzależnień zapewnia komfortowe warunki, indywidualne podejście i przede wszystkim sprawdzone metody leczenia osób współuzależnionych. Cennik ośrodka leczenia uzależnień jest dostępny na stronach internetowych.

Jakie są etapy uzależnienia od alkoholu?

Wyróżniamy 4 etapy uzależnienia od alkoholu. Początkowa faza alkoholizmu może trwać nawet przez kilka lat. Z biegiem czasu tzw. picie towarzyskie ewoluuje i zmienia się w sposób na radzenie sobie z napięciem i stresem. Osoba na drodze do uzależnienia odkrywa, że picie sprawia jej przyjemność i relaks, zaczyna więc wypatrywać okazji, gdy alkohol jest dostępny.

W początkowej fazie alkoholizmu osoba uzależniona zaczyna coraz częściej poszukiwać możliwości do picia. Na spotkaniach towarzyskich często inicjuje kolejne rundy alkoholu, przyspieszając tempo picia, aby zaspokoić swoje rosnące potrzeby. Po spożyciu alkoholu poprawia się jej nastrój, czuje ulgę i rozluźnienie. Alkohol staje się dla niej środkiem na uspokojenie.

3 i 4 etap uzależnienia od alkoholu

W fazie krytycznej alkoholik traci kontrolę nad swoim piciem. Pierwszy kieliszek prowadzi do niekontrolowanego ciągu picia, zwiększając zarówno czas trwania picia, jak i ilość spożywanego alkoholu. Pragnienie picia staje się niemal przymusem fizycznym.

Chroniczna faza alkoholizmu jest ostatnim stadium rozwoju uzależnienia od alkoholu. W tej fazie alkoholik traci poczucie winy i wszelkie zahamowania. Pije praktycznie bez przerwy, często zaczynając dzień od alkoholu. Tolerancja na alkohol znacząco spada.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button