Padaczka alkoholowa – przyczyny i objawy padaczki alkoholowej

Epilepsja, nazywana często padaczką, jest chorobą neurologiczną, manifestującą się różnego rodzaju drgawkami i zaburzeniami świadomości. Objawy pojawiają się w konsekwencji nagłych wyładowań pomiędzy komórkami nerwowymi, a do przyczyn epilepsji zalicza się m.in. uwarunkowania genetyczne i przebyte urazy głowy. O padaczce alkoholowej mówimy wówczas, gdy objawy podobne do objawów epilepsji pojawiają się u osób nadużywających alkoholu. Za przyczynę napadów padaczkowych u alkoholików uznaje się zmiany toksyczne i metaboliczne w mózgu, będące konsekwencją najczęściej długoletniego picia.

Co to jest i jak wygląda padaczka alkoholowa? Jak ratować osobę podczas napadu drgawek padaczkowych i jak leczyć padaczkę alkoholową?

Czego dowiesz się z artykułu:

 • Co to jest padaczka alkoholowa i kiedy występuje?
 • Pierwsze objawy padaczki alkoholowej
 • Poznasz przyczyny padaczki alkoholowej
 • Jak leczyć padaczkę alkoholową?

Co to jest padaczka alkoholowa?

Padaczka alkoholowa to zespół objawów fizycznych, które przypominają objawy napadu epileptycznego i może pojawić się u osób uzależnionych jako skutek nadużywania alkoholu. Szacuje się, że dolegliwość może dotyczyć od 5 do 25% osób uzależnionych. Do napadu padaczkowego dochodzi najczęściej w ciągu 48 - 72 godzin po przyjęciu ostatniej dawki alkoholu, choć odnotowuje się również napady padaczkowe, do których dochodzi nawet w ciągu kilku godzin po odstawieniu alkoholu.

W skrajnych przypadkach może dojść do stanu padaczkowego, w którym napady padaczkowe następują jeden po drugim, a osoba chora pozostaje nieprzytomna / nie odzyskuje świadomości pomiędzy kolejnymi napadami. Stan padaczkowy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Przyczyny padaczki alkoholowej
Przyczyny padaczki alkoholowej

 

Przyczyny padaczki alkoholowej

Alkohol jest substancją o silnych właściwościach uzależniających. Regularne spożywanie dużych ilości alkoholu sprawia, że organizm przyzwyczaja się do stałego, podwyższonego stężenia alkoholu we krwi. Podwyższony zostaje tzw. próg drgawkowy w organizmie, który może gwałtownie reagować na sytuację odstawienia lub rygorystycznego ograniczenia spożycia wysokoprocentowych trunków.

Choroba alkoholowa powoduje ponadto zaburzenia w funkcjonowaniu całego układu nerwowego oraz zmiany toksyczne i metaboliczne mózgu. Nie bez znaczenia w kontekście przyczyn padaczki alkoholowej jest również fakt, że w ciągu alkoholowym dochodzi najczęściej do znaczących niedoborów snu oraz znaczących zaburzeń elektrolitowych z równoczesnym nadmiernym nawodnieniem mózgu.

Nałożenie się na siebie wszystkich wymienionych czynników może prowadzić do wystąpienia padaczki alkoholowej - pojedynczego napadu lub stanu padaczkowego (seria napadów następujących jeden po drugim). Czynnikiem dodatkowo podnoszącym ryzyko wystąpienia padaczki alkoholowej jest regularne zażywanie innych uzależniających fizycznie środków psychoaktywnych, np. uzależnienie od benzodiazepin czy opiatów.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Objawy padaczki alkoholowej

Padaczka alkoholowa pojawia się nagle, nie daje wcześniejszych specyficznych symptomów / znaków ostrzegawczych ataku padaczki alkoholowej, które sugerowałyby zbliżający się napad drgawek.

Jak wygląda padaczka alkoholowa? W przebiegu padaczki alkoholowej  możemy zaobserwować następujące objawy napadu padaczki:

 • silne drgawki
 • nieświadome oddanie moczu i kału
 • biegunka
 • podwyższona potliwość
 • skoki ciśnienia krwi

Napad silnych drgawek zalicza się do objawów abstynencyjnych, do których należą również: nudności i wymioty, drżenie rąk, przyspieszony oddech, przyspieszone tętno i wzrost ciśnienia krwi, bóle głowy, zaburzenia snu, omamy wzrokowe i pobudzenie psychoruchowe.

Pierwsza pomoc w napadzie padaczki alkoholowej

Atak padaczki alkoholowej nie jest poprzedzony żadnymi znakami ostrzegawczymi, co sprawia, że napad drgawek jest sytuacją potencjalnie niebezpieczną dla chorego. Pierwsza pomoc osobie uzależnionej polega więc przede wszystkim na zabezpieczeniu głowy chorego w taki sposób, by ta nie uderzała o twarde podłoże. W kolejnym kroku należy sprawdzić drożność jamy ustnej i dróg oddechowych. Bezpośrednio po ataku padaczki alkoholowej chory może być lekko oszołomiony i zmęczony, ale jeśli ogólnie czuje się dobrze - nie ma konieczności wzywania pogotowia. Konieczne jest natomiast podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia uzależnienie od alkoholu. Nieleczona padaczka alkoholowa może prowadzić do stopniowego pogarszania się stanu osoby uzależnionej od alkoholi i potęgować ryzyko wystąpienia stanów padaczkowych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia. Skutki padaczki alkoholowej są cieżkie do przewidzenia, jednak zawsze są dotkliwe dla osoby chorej. Ryzyko wystąpienia padaczki alkoholowej rośnie wraz z postępem uzależnienia.

Skutki padaczki alkoholowej
Skutki padaczki alkoholowej

 

Skutki padaczki alkoholowej

Osoba uzależniona na wskutek ataku padaczki alkoholowej może doświadczyć różnych skutków, ponieważ dla każdego mogą wystąpić różne. Skutkami padaczki alkoholowej mogą być:

 • niemożność kontrolowania ruchów,
 • dezorientacja,
 • utrata przytomności.

W przypadku podejrzenia u osoby uzależnionej ataku padaczki należy jak najszybciej udzielić pomocy, ponieważ skutki padaczki alkoholowej są bardzo znaczące i mogą mieć ogromny wpływ na czyjeś życie. W niektórych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Leczenie padaczki alkoholowej

Leczenie padaczki alkoholowej polega przede wszystkim na usunięcie przyczyny zaburzenia, czyli zaprzestania spożywania alkoholu (odstawieniu alkoholu) i utrzymywania abstynencji, w czym pomocne są ośrodki terapii uzależnień. Skuteczny środkiem w leczeniu padaczki alkoholowej jest detoks alkoholowy, który powinien być przeprowadzony pod ścisłym nadzorem lekarza. Kuracja leczenia padaczki alkoholowej polega na podaniu choremu odpowiednio skomponowanych kroplówek, które umożliwiają skuteczne usunięcie toksyn i metabolitów alkoholowych z krwi oraz przywrócenie organizmowi równowagi elektrolitowej. W sytuacjach, w których stan chorego tego wymaga, lekarz może zastosować leczenie farmakologiczne, opierające się na stosowaniu leków przeciwdrgawkowych i przeciwpadaczkowych. Nieleczona padaczka alkoholowa może prowadzić do poważnych powikłań zagrażających życiu i zdrowiu osobie cierpiącej na chorobę alkoholową - alkoholizm.

 

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Padaczka alkoholowa - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Napady epileptyczne u alkoholików budzą uzasadniony niepokój, a odnotowanie pojedynczego incydentu padaczkowego powinno bezwzględnie skłaniać do podjęcia leczenia choroby alkoholowej. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o padaczkę alkoholową.

Jak wygląda padaczka alkoholowa?

Napad padaczki alkoholowej przypomina napad epileptyczny. Ciałem chorego wstrząsają drgawki, którym dodatkowo mogą towarzyszyć napięcia mięśni rąk i nóg, nieświadome oddanie moczu i stolca oraz utrata przytomności.

Ile trwa padaczka alkoholowa? 

Napad padaczki alkoholowej trwa najczęściej od kilku do kilkunastu minut. Stan padaczkowy to seria następujących jeden po drugim napadów, który wymaga niezwłocznej interwencji lekarskiej.

Czy padaczka alkoholowa uszkadza mózg?

Padaczka alkoholowa jest najczęściej konsekwencją zaburzeń i uszkodzeń mózgu, które powstały na skutek regularnego nadużywania alkoholu. Podczas samego napadu padaczki istnieje natomiast ryzyko mechanicznych urazów głowy.

Czy padaczka alkoholowa jest śmiertelną?

Padaczka alkoholowa jest stanem zagrażającym zdrowiu chorego. Stan padaczkowi stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia chorego.

Czy padaczka alkoholowa jest uleczalna?

Padaczka alkoholowa jest uleczalna. W leczeniu stosuje się najczęściej detoks, rzadziej leki przeciwdrgawkowe i leki przeciwpadaczkowe. Niezbędne jest zachowanie abstynencji.

Podsumowanie

Wiesz już, że padaczka alkoholowa dotyczy osób spożywających alkohol nałogowo i może pojawić się po odstawieniu alkoholu lub po drastycznym ograniczeniu ilości spożywanych trunków. Padaczka alkoholowa ma postać ataku drgawkowego, podczas którego często dochodzi do chwilowej utraty przytomności, gwałtowanych skurczy mięśni nóg i rąk oraz nieświadomego oddania moczu i stolca. Pierwsza pomoc w napadzie padaczki polega przede wszystkim na zabezpieczeniu chorego w taki sposób, by zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań. Już pojedynczy atak padaczki alkoholowej powinien być sygnałem do podjęcia leczenia alkoholizmu!

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button