Najczęstsze uzależnienia w Polsce – statystyki uzależnień

Uzależnienia mogą przybierać różne formy – od pozornie mało szkodliwych, jak uzależnienie od korzystania ze smartfona czy robienia zakupów, po nałogi w klasycznym rozumieniu, np. alkoholizm czy narkomania. Jak to wygląda w naszym kraju? Jak prezentują się statystyki uzależnień w Polsce? Czy statystyki uzależnień wśród młodzieży różnią się od tych u osób dorosłych? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz!

Czego dowiesz się z artykułu:

 • Jakie są najczęstsze uzależnienia w Polsce?
 • Jak prezentują się statystyki uzależnień w Polsce?,
 • Czy statystyki uzależnień wśród młodzieży różnią się od tych u osób dorosłych?;

Najczęstsze uzależnienia statystyki – nie tylko dorośli, nie tylko narkotyki czy alkohol

Jak dobrze wiadomo, rodzaje uzależnień mogą być najróżniejsze: behawioralne, fizjologiczne czy społeczne. Przed bardzo długi czas nałogi były utożsamiane wyłącznie z narkomanią czy chorobą alkoholową. Choć oczywiście jest to prawda, to jednak zupełnie nie oddaje skali problemu i nie skupia się na innych, często mniej znanych i rzadziej występujących nałogach.

Potoczne rozumienie uzależnienia rzadko bierze pod uwagę m.in. zagrożenia ze strony stale rozwijającej się technologii. Fonoholizm, uzależnienie od internetu czy mediów społecznościowych to tylko kilka przykładów "nowoczesnych" nałogów, które mogą powodować poważne szkody w psychice i organizmie osób, które się z nimi zmagają.

Opublikowane w 2019 roku wyniki projektu badawczego o nazwie "Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych" ukazały szereg ciekawych statystyk. Badanie przeprowadzane przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zostało wykonane na grupie ponad 4 tys. ankietowanych w wieku 15+. Jakie były wówczas najczęstsze uzależnienia? Poniżej znajdziesz kilka przykładów.

Hazard

To jedno z bardziej "klasycznych" uzależnień, często kwalifikujących się do leczenia w ośrodku leczenia uzależnień. W 2019 r. osoby grające na pieniądze stanowiły 37,1% badanej populacji, przy czym najpopularniejszymi grami były kolejno Totalizator Sportowy, zdrapki, loterie/konkursy SMS-owe oraz automaty do gier.

Granie w sposób wysoce ryzykowny dotyczyło 0,9% populacji. Zgodnie z ówczesnymi szacunkami, Polaków uprawiających patologiczny hazard było nieco ponad 27 tys., z czego większość stanowili mężczyźni w młodym wieku (18-24 lata). Warto wspomnieć, że hazard patologiczny to bardzo groźny nałóg, które może dosłownie zrujnować życie osobiste i zawodowe poszkodowanej osoby. Ważne jest, by odpowiednio wcześnie podjąć leczenie uzależnień w specjalistycznym ośrodku.

Pracoholizm

Prawie jedna dziesiąta Polaków (9,1%) w roku 2019 zaliczała się do grupy osób, dla których uzależnienie od pracy stanowiło realny problem. Nieco ponad dwie trzecie ankietowanych wyznało, że istnieje możliwość wystąpienia u nich takiego problemu. Co ciekawe, zagrożenie pracoholizmem dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn i to najczęściej w podobnym stopniu.

Uzależnienie od internetu

W 2019 r. 0,03% ankietowanych przyznało, że problem uzależnienia od internetu bezpośrednio ich dotyczy. Najbardziej narażone były osoby niepełnoletnie i bardzo młode przed 25. rokiem życia.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Jakie są statystyki uzależnień młodzieży w Polsce?

Zgodnie z badaniem przeprowadzanym w 2021 r. przez CBOS we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom problem spożywania substancji psychoaktywnych jest cały czas obecny – choć warto zanotować, że nastąpił spadek konsumpcji alkoholu, narkotyków i dopalaczy w porównaniu z okresem przedpandemicznym. Uczniowie z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przyznali się do picia piwa (66%), wódki (62%), palenia marihuany lub haszyszu (36%), a także brania amfetaminy i ecstasy (kolejno 6% i 4%).

Choć dane te nie potwierdzają, jakie są najczęstsze uzależnienia wśród młodzieży, mogą być jasnym sygnałem ostrzegawczym. W tym samym badaniu wykazano też skłonności nastolatków do nadużywania komputerów, smartfonów, a także poświęcania nadmiernej ilości czasu na aktywność online.

Statystyki na temat uzależnień – jak Polacy postrzegają uzależnienie?

Wspomniane już badanie CBOS z 2019 rok dostarczyło też ciekawych danych na temat ogólnej oceny szkodliwości poszczególnych uzależnień. Według większości Polaków najgroźniejszym nałogiem jest uzależnienie od narkotyków, a najmniej niebezpiecznym zakupoholizm. Wyniki prezentowały się następująco:

 1. Narkomania (według 81,8% ankietowanych jest to nałóg zagrażający życiu).
 2. Alkoholizm (67,5%).
 3. Nikotynizm (43,5%).
 4. Uzależnienie od hazardu (26,9%).
 5. Siecioholizm (15,2%).
 6. Pracoholizm (12,6%).
 7. Fonoholizm (12,5%).
 8. Zakupoholizm (8,6%).

Alkohol i narkotyki w gronie najgroźniejszych uzależnień wśród Polaków

Uzależnienie od narkotyków i alkoholu pozostaje poważnym problemem, z którym zmaga się wiele osób w Polsce. Wystarczy przytoczyć statystyki uzależnień w Polsce dotyczące alkoholu. Zgodnie z raportem "Global status report on alcohol and health 2018" dostarczonym przez Światową Organizację Zdrowia WHO nadużywanie alkoholu dotyczyło ponad 2,5 mln Polaków, zaś ok. 700-900 tys. było od niego uzależnionych.

Mniej rozpowszechnioną używką są narkotyki, choć i tak nie można podchodzić lekceważąco do liczb: blisko 5% populacji Polaków wieku 15-64 lat przyznało, że miało okazję zażywać narkotyki (dane na podstawie badań przeprowadzonych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Najczęściej była to marihuana i różnego rodzaju przetwory z konopi, choć stosunkowo często pojawiała się też m.in. amfetamina i jej pochodne.

Podsumowanie

Uzależnienie może pojawić się szybciej, niż Ci się wydaje – i to niezależnie o jakiej używce mowa. Jeśli czujesz, że może Cię to dotyczyć, wykonaj test uzależnień i zweryfikuj, czy zaczynają się u Ciebie problemy z jednym z popularnych nałogów. Pamiętaj, że specjaliści z Kliniki WANT są po to, by Ci pomóc. Sprawdź ceny naszych terapii pod linkiem prywatny ośrodek leczenia uzależnień cennik. Zapraszamy do kontaktu!

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button