Mityngi AA – na czym polega mityng AA?

Spotkania AA z innymi należą do najbardziej skutecznych terapeutycznie sposobów na radzenie sobie z chęcią powrotu do nałogu. Często są one prowadzone w formie mityngów AA. Mityng AA to metoda skuteczna w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, ale spotkania tego typu funkcjonują również dla osób uzależnionych od innych używek. Dowiedz się, na czym polegają spotkania anonimowych alkoholików i czy mityngi AA rzeczywiście pomagają.

Nałóg alkoholowy należy do tych, które najtrudniej zwalczyć. Jest tak ze względu na samą substancję – alkohol, który może szybko i silnie uzależnić, jak i na łatwą dostępność produktów, które go zawieraj. Choć bywają one nie mniej groźne niż narkotyki, można kupić je w każdym sklepie. To właśnie z powodu na powszechności zjawiska, jakim jest alkoholizm, istnieje wiele grup wsparcia dla osób zmagających się z tą chorobą. Wiele z nich przyjmuje formę mitingów AA. Na czym polega takie spotkanie AA?

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Czym jest mityng AA?,
  • Na czym polega mityngi AA,
  • Ile trwa mityng AA?,
  • Czy mityngi AA pomagają?;

Spotkanie AA – co to jest?

Mityng AA to spotkanie w grupie dla osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Zazwyczaj odbywa się ono w cotygodniowym cyklu. Spotkania AA dzielą się na otwarte i zamknięte. Na te pierwsze mogą przyjść wszyscy zainteresowani, nie tylko alkoholicy (a więc np. ich znajomi, rodzina albo studenci – psychologii, czy resocjalizacji) natomiast na te drugie wyłącznie zadeklarowane osoby, które są uzależnione od alkoholu. Mityngi AA są częścią terapii uzależnienia od alkoholu, pozwalającą przetrwać w trzeźwości i zmagać się z kryzysami osobie uzależnionej. Istnieje wiele grup AA i w każdym większym mieście znajduje się przynajmniej jedna. Zazwyczaj kierują się one zasadami, które są ujęte w 12 krokach AA i Tradycjach AA. Często robią to na podstawie literatury, np. książki „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” Billa Wilsona.

Jak wyglądają spotkania AA?
Jak wyglądają spotkania AA?

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w spotkaniu AA?

W spotkaniu AA może wziąć udział każdy uzależniony, który deklaruje chęć wyjścia z nałogu. W większości grupach dodatkowym warunkiem jest trzeźwość, choć zdarzają się takie, które dopuszczają do swojego grona również osoby będące właśnie pod wpływem alkoholu. Aby dołączyć do grupy spotkań AA, nie jest potrzebne skierowanie od lekarza ani żadne zaświadczenie potwierdzające uzależnienie. Wystarczy więc sama chęć, choć już ten warunek może być dla wielu alkoholików zbyt trudny do spełnienia. W końcu trzeba tutaj przyznać przed samym sobą, że jest się uzależnionym. Ułatwieniem decyzji o udanie się na spotkanie może być fakty, że nie są tu prowadzone żadne zapisy, ani rejestracje osób, które przychodzą. Na tym właśnie polega ich anonimowość spotkań anonimowych alkoholików.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Jak wygląda spotkanie AA?

Jak wyglądają spotkanie AA? Wiele zależy od konkretnej grupy wsparcia, ale są pewne standardowe jego elementy. Zazwyczaj głos zabiera wiele osób, dzieląc się swoimi związanymi z alkoholem problemami. Rozmawiają i w ten sposób okazują sobie wsparcie. Często na mityngi AA zapraszane są osoby kompetentne w tematyce uzależnień. Mogą to być np. lekarze, psychologowie, czy nawet księża, do których nieraz swoje pierwsze kroki kierują wierzący uzależnieni. Istnieje format mityngów AA zwany spikerskim, wtedy przez większość czasu jego trwania wypowiada się jedna osoba. Po takiej prelekcji następują pytania od słuchających, na które spiker odpowiada. Spotkania AA mają na celu pomoc w walce z uzależnieniem od alkoholu, ale nie tylko. Celem spotkań AA jest też pomoc rodzinie alkoholika.

Ile trwa mityng AA?

A ile trwa spotkanie AA? Zwyczajowo mityng trwa 2 godziny z 10-minutową przerwą pośrodku, ale ten czas może się różnić w zależności od grupy, która walczy ze swoim nałogiem w trakcie spotkania AA. Jak wyglądają mitingi, to w dużej mierze zależy od grupy i wypracowanej formy prowadzanie spotkań Często jest to np. godzina. Podczas przerwy uczestnicy spotkania mogą zazwyczaj liczyć na poczęstunek przy wspólnym stole, kawę lub herbatę i mogą porozmawiać na luźniejsze tematy. Nie ma jednak przymusu pozostawania na sali przez cały czas trwania mityngu AA. Osoba, która poczuje się zmęczona, przytłoczona lub z jakiegokolwiek innego sposoby nie chce kontynuować swojego udziału w nim, może w każdej chwili opuścić salę.

Miting AA
Miting AA

Czy mityngi AA pomagają?

Można mieć wątpliwości, że coś tak trywialnego, jak zwykła rozmowa o swoich problemach może pomóc wyjść z uzależnienia. Zaletą mityngów AA jest jednak nie tylko sam efekt terapeutyczny konwersacji, ale też to, że uczestnicy spotkań mogą dzięki nim dzielić się doświadczeniami i wymieniać się cennymi radami, które pomogą im w walce z chorobą. Właśnie po to powstały wspólnoty AA, dlatego nie ma w nich miejsca na wyszydzanie lub umniejszanie kogoś, kto zmaga się z nałogiem. Skuteczność spotkań potwierdza też fakt, że każdy ośrodek terapii uzależnień poleca uczestnictwo w mityngach AA w ramach procesu leczenia, a często prowadzi swoje własne spotkania AA w ośrodku.

Bywa, że alkohol ma tak degenerujący wpływ na człowieka, że jego rodzina i znajomi odcinają się, pozostawiając uzależnionego samemu sobie. Zwłaszcza w takich sytuacjach wsparcie innym może być dużą i przy tym jednym z niewielu dostępnych form wsparcia.

Mityngi AA – podsumowanie

Więc jak wyglądają spotkania AA? Mityngi AA to spotkanie dla wszystkich osób zmagających się z chorobą alkoholową, poszukujących w trakcie spotkania AA zrozumienia, chcących poznać osoby o podobnym problemie. Branie udziału w mitingach AA ma charakter terapeutyczny i pozwala spotkać osoby z podobnymi problemami. Ma to podwójnie cenny charakter, ponieważ nie tylko już sama rozmowa ma korzystny wpływ na uzależnionego – jakkolwiek trudna by ona nie była – ale też można podczas niej uzyskać rady, które pomogą przy wychodzeniu z nałogu. Na spotkania AA przychodzą nie tylko alkoholicy, ale też zaproszeni specjaliści – lekarze czy psychologowie. Dzięki temu podczas nich można uzyskać także profesjonalną pomoc.

Jak wyglądają mityngi AA
Jak wyglądają mityngi AA

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button