POMAGAMY JUŻ 10 LAT - ZAUFAŁO NAM 1200 OSÓB
100 PROCENT GWARANCJI PROFESJONALNEJ TERAPII

Metody leczenia narkomanii – co warto wybrać?

Leczenie narkomanii to proces długotrwały i złożony: potrzebna jest nie tylko interwencja farmakologiczna, ale także psychologiczna i/lub psychiatryczna. Efektywna detoksykacja to tylko pierwszy krok w walce z nałogiem - umożliwia ona przygotowanie się do dalszych etapów leczenia.

W prywatnych ośrodkach odwykowych każdy przypadek osoby uzależnionej od narkotyków jest rozpatrywany z osobna. Doświadczeni specjaliści pomagają skutecznie wyjść z nałogu nie tylko poprzez leczenie farmakologiczne czy psychologiczne, ale także wsparcie po terapii w postaci grup wsparcia czy grup nawrotowych. Dużą pomocą dla osób, które zmagają się z uzależnieniem jest pomoc ze strony najbliższych – rodziny i przyjaciół. To dla nich organizowane są spotkania mające na celu pokazanie, jak można żyć z osobą uzależnioną.

Leczenie narkomanii ma na celu zahamowanie rozwoju choroby, która ma charakter chroniczny i jest nieuleczalna. Ma ono charakter integralny - łączy w sobie oddziaływania farmakologiczne (detoks, terapia substytucyjna), terapię psychologiczną oraz działania społeczności terapeutycznej (grupy wsparcia, mitingi).

Z uwagi na czas trwania leczenia narkomanii, możemy wyróżnić:

  • Leczenie krótkoterminowe. Podejmowane jest na oddziałach szpitalnych zajmujących się terapią uzależnień bądź w prywatnych ośrodkach uzależnień i polega na połączeniu opieki medycznej, zaopatrzenia farmakologicznego i konsultacji psychologicznych. Taką formę terapii wykorzystują także kliniki i szpitale psychiatryczne. Leczenie trwa 6-8 tygodni i często bywa wstępem do terapii ambulatoryjnej.
  • Leczenie stacjonarne średnioterminowe. Stosowane m.in. przez ośrodki leczenia narkomanii. Trwa najczęściej około 6-8 miesięcy.
  • Leczenie stacjonarne długoterminowe. Może trwać od roku do dwóch lat, a jego założeniem jest nie tylko terapia, ale także rozwój umiejętności społecznych (osoby uzależnione w tym czasie podejmują prace w ośrodku).

Czas trwania leczenia jest zależny od wielu czynników, wpływ ma mi. faza uzależnienia od narkotyków osoby chorej, przyjmowana substancja czy też sam stan psychiczny i fizyczny osoby uzależnione.

Kompleksowe leczenie narkomanii sprowadza się do trzech zasadniczych etapów:

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Terapia jako jeden z etapów leczenia narkomanii

Podczas terapii uzależnień od narkotyków należy wziąć pod uwagę, że leczenie ma charakter dwutorowy. Terapeuta musi pamiętać, że środki odurzające uzależniają psychicznie i fizycznie: odstawienie ich skutkuje dolegliwościami psychicznymi i fizycznymi, które mogą utrudniać kontakt z pacjentem.

W przypadku leczenia narkomanii stosuje się następujące metody terapii:

  • Terapia poznawczo-behawioralna – osoba uzależniona od narkotyków uczy się rozpoznawać emocje towarzyszące chęci sięgnięcia po narkotyk i poznaje metody, które pozwolą jej zwalczyć tę pokusę.
  • Terapia substytucyjna - jej głównym założeniem jest zastąpienie dożylnych narkotyków preparatami farmaceutycznymi dającymi podobne efekty, których przyjmowanie pozwala zlikwidować głód abstynencyjny. Z czasem, dawki substancji są zmniejszane, a towarzyszy temu terapia psychologiczna.

W niektórych ośrodkach wciąż praktykowana jest terapia ukierunkowana na abstynencję (model Minessota). Nie traktuje się w niej uzależnionego od substancji psychoaktywnych jako osobę chorą. Za swój główny cel terapia taka uznaje zniesienie mechanizmu zaprzeczania u narkomana, a jej długofalowym celem jest dożywotnia abstynencja od substancji odurzających. Osoba uzależniona przy wsparciu terapeuty wypracowuje na nowo nawyki pozwalające jej panować nad swoją chęcią sięgnięcia po narkotyk (utrzymanie abstynencji samą tylko siłą woli).

Z uwagi na stopień zaawansowania procesu terapeutycznego, wyróżniamy z kolei:

  • Stacjonarną terapię podstawową (trwa od 28 do 56 dni w zależności od rodzaju uzależnienia). W odróżnieniu od terapii ambulatoryjnej, wiąże się z koniecznością przebywania w ośrodku leczenia uzależnień na czas pełnego turnusu terapeutycznego. Terapia taka, określana też mianem terapii zamkniętej, oznacza dla pacjenta konieczność przebywania w ośrodku 24 godziny na dobę przez okres kilku tygodni.
  • Terapia nawrotów (w ośrodku lub on-line raz w tygodniu).
  • Terapia pogłębiona. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest ukończenie terapii podstawowej i grupy zapobiegającej nawrotom lub konsultacja z terapeutą prowadzącym.

Liczba pacjentów podczas sesji terapeutycznych pozwala dzielić je na:

  • sesje indywidualne (pacjent plus terapeuta)
  • sesje grupowe (grupa 10-12 osób plus terapeuta)

Podsumowanie

Sposób leczenia uzależnienia od narkotyków powinien być dobrany do stopnia zaawansowania problemu oraz indywidualnej sytuacji pacjenta. Pierwszym etapem leczenia narkomanii zawsze jest całkowite odtrucie organizmu, czyli detoks narkotykowy. Dopiero po jego zakończeniu można rozpocząć konkretne oddziaływanie terapeutyczne.

Czy można wyjść z uzależnienia od narkotyków bez terapii? Szanse są właściwie zerowe. Możesz na chwilę przestać brać, ale bardzo szybko wrócisz do nałogu, który pozwala Ci regulować i opanowywać rozchwiane emocje. Przyjmowanie narkotyków znacznie zaburza świadomość osób uzależnionych, co nie daje im realnej szansy na zauważenie problemu i podjęcie leczenia w odpowiednim czasie. Ważną rolę mają tu więc najbliżsi osoby uzależnionej, którzy powinni niezwłocznie reagować na wszelkie niepokojące objawy.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button