METODY LECZENIA ALKOHOLIZMU

Leczenie alkoholizmu to bardzo skomplikowany proces. Aby rozbroić wszystkie mechanizmy nałogu i doprowadzić do trwałej abstynencji chorego, trzeba sięgnąć po wiele różnych technik, zaś nad całym procesem na ogół czuwa wielu różnych specjalistów. Jakie metody terapeutyczne stosowane są w prywatnych ośrodkach terapii uzależnień?

Terapia indywidualna jako metoda leczenia alkoholizmu

Jedną z najbardziej typowych technik jest terapia indywidualna, czyli cykl spotkań pacjenta z terapeutą. Taki tryb pracy pozwala specjaliście skupić się na specyficznych problemach danej osoby, zaś sam chory ma lepsze warunki do poruszania osobistych problemów, których nie miałby ochoty omawiać na forum publicznym. W gabinecie panuje atmosfera zaufania i intymności, co stwarza przestrzeń do większego zagłębienia się w emocje i przemyślenia pacjenta, jego dotychczasowe przeżycia, traumy oraz schematy działania.

METODY LECZENIA ALKOHOLIZMU

Terapia grupowa – po co się ją stosuje?

Terapia grupowa jest doskonałym uzupełnieniem spotkań indywidualnych. Jednym z największych deficytów, z którymi zmaga się wielu alkoholików, jest nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania zdrowych relacji z innymi. Współtworzenie grupy terapeutycznej stanowi świetny trening kompetencji społecznych, a także pozwala wspierać się nawzajem i czerpać inspirację z sukcesów pozostałych uczestników spotkań. Wszystkie te cele są realne dzięki wzajemnemu szacunkowi, zaufaniu, życzliwości oraz akceptacji.

Przeczytaj również: jak leczyć alkoholizm?

Psychoedukacja, czyli wykłady terapeutyczne

Aby skutecznie walczyć z uzależnieniem, należy dobrze zrozumieć jego mechanizmy – trochę w myśl zasady, że lepszy wróg znany niż nieznany. Wykłady terapeutyczne to spotkania, w czasie których pacjenci dowiadują się, czym właściwie jest alkoholizm, jak się rozwija, w jaki sposób wpływa na myślenie i przeżywanie dotkniętej nim osoby, a także na czym polega terapia i jakie są jej cele. Nabycie tej wiedzy ułatwia im przyjęcie tożsamości alkoholików i walkę z tą podstępną chorobą.


 

LECZENIE ALKOHOLIZMU - METODY
Chcesz zapisać się na terapię alkoholową?
Skontaktuj się z nami, postaramy się dobrać dla Ciebie najwłaściwszy okres terapii alkoholowej w naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień.

Trening asertywności

Jedną z kluczowych umiejętności, jakie muszą nabyć pacjenci ośrodka, jest zdolność mówienia „nie” w sytuacji, gdy ktoś proponuje im alkohol lub wręcz usilnie namawia ich do jego wypicia. Asertywność to jednak nie tylko sztuka odmawiania, ale znacznie szersze pojęcie, obejmujące świadomość siebie (zarówno swoich mocnych, jak słabych stron), autentyczność, stabilną samoocenę, umiejętność wyrażania własnych uczuć, myśli i potrzeb, a także szacunek dla innych oraz ich odrębności (czyli świadomość, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka).

Inne metody leczenia alkoholizmu

Typowe metody leczenia alkoholizmu często uzupełniane są również o dodatkowe oddziaływania, które wspomagają trzeźwienie pacjentów. Jednym z nich jest filmoterapia, czyli oglądanie odpowiednio dobranych filmów, które pomagają wyzwolić określone emocje, dostarczają nowych przemyśleń oraz pozwalają spojrzeć na zachowania podobne do własnych z innej perspektywy niż dotychczas. Inną chętnie wykorzystywaną techniką jest arteterapia, która poprzez różne rodzaje ekspresji artystycznej pomaga uświadomić sobie głęboko skrywane uczucia oraz wyzwolić nowe skojarzenia i wyrazić siebie. Oprócz tego w czasie pobytu w ośrodku leczenia alkoholizmu pacjenci mają okazję brać udział w różnego typu zajęciach rekreacyjnych, m.in. sportowych, które odciągają ich myśli od alkoholu i mogą być sposobem na znalezienie nowych zainteresowań alternatywnych do picia.

Alicja Skibińska  - psycholog

 

 

Call Now Button