Mąż narkoman – gdzie szukać pomocy?

Czy postępowanie wobec dorosłego narkomana, który jest na dodatek naszym życiowym partnerem, różni się od postępowania wobec uzależnionego od narkotyków dziecka?

  • Dziecko, które nie ukończyło 16. roku życia, może być bez jego zgody umieszczone na terapii leczenia uzależnień od narkotyków lub odwyku, a zgodę co do jego leczenia muszą podjąć oboje rodzice bądź opiekunowie prawni albo sąd rodzinny.
  • Dziecko w wieku powyżej lat 16. musi udzielić zgody na poddanie się leczeniu odwykowemu, podobnie jak osoba pełnoletnia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne.
  • Osoba pełnoletnia (oraz dziecko, które ukończyło 16. rok życia) może zostać zmuszona do leczenia tylko wtedy, gdy  została ona ubezwłasnowolniona. Można także przymusowo leczyć osobę,której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie. Wniosek o przymusowe leczenie składa się do Prokuratury Rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uzależnionej lub do właściwego Sądu Rejonowego. Mogą to zrobić przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo bądź osoby sprawujące nad daną osobą faktyczną opiekę albo z urzędu.

Ubezwłasnowolnienie pełnoletniego narkomana, jak widać, pod pewnymi warunkami jest możliwe, ale oddziaływania terapeutyczne bywają wtedy nieskuteczne. A Ty masz już pewność, że Twój mąż jest uzależniony od narkotyków i chcesz zrobić wszystko, żeby mu pomóc. Od czego zacząć? Od uświadomienia sobie, że narkoman sam musi wyrazić chęć i wolę współpracy oraz dobrowolnie poddać się leczeniu. Oraz, że jeśli Twój mąż tkwi w nałogu od dłuższego czasu, jesteś osobą współuzależnioną i Ty również będziesz potrzebowała pomocy.

Szukaj pomocy u specjalistów

Jeżeli czujesz, że rozmowa z mężem przerasta Twoje możliwości, spróbuj poszukać pomocy w ośrodku leczenia uzależnień, gdzie doświadczeni specjaliści bez oceniania oraz pouczania wysłuchają osobę uzależnioną i postarają się wskazać odpowiednią drogę ku poprawie jakości życia wolnego od nałogu, opowiedzą jak wygląda odwyk narkotykowy, oraz na wszystkie pytania i wątpliwości. Leczenie uzależnień jest indywidualną sprawą i pobyt w ośrodku trwa od 2 tygodni do kilku, bądź czasem kilkunastu tygodni. Średni pobyt osoby uzależnionej to ok. 6 tygodni, po tym czasie, najczęściej terapia przynosi najlepsze efekty.

Terapia odwykowa to jednak dopiero początek drogi do zachowania trzeźwości. Po opuszczeniu ośrodka leczenia uzależnień zaczyna się droga, w której osoba uzależniona pracuje nad życiem w trzeźwości, wolnym od narkotyków.

Cena leczenia uzależnienia narkotykowego zależy od wielu czynników, jednak życie w trzeźwości wolnym od nałogu jest bezcenną rzeczą, o którą warto walczyć.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Uzależnienie od narkotyków jest przewlekłą i potencjalnie śmiertelną chorobą - trzeba działać szybko, ale i z głową

Musisz mieć świadomość, że uzależnienie od narkotyków, jak każdy nałóg, jest przewlekłą i potencjalnie śmiertelną chorobą, na którą chory nie ma najmniejszego wpływu. Podejmując z mężem rozmowy o leczeniu nie powinnaś wpadać w skrajne stany emocjonalne: szantażować go, stawiać ultimatum; wypominać mu wszystkich bolesnych sytuacji, w które wplątał się pod wpływem narkotyków. Wasza rozmowa ma mieć charakter motywacyjny i powinna upewnić Twojego męża, że stoisz za nim murem, że jest w stanie podjąć walkę z nałogiem i ją wygrać, a Ty zrobisz wszystko, żeby zrozumieć motywy jego postępowania w nałogu i jeśli trzeba, także poddasz się leczeniu dla osób współuzależnionych. Nie jest to łatwe, ponieważ narkoman pogrążając się w nałogu coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością i nie myśli tak jak Ty - jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo motywować osobę uzależnioną do podjęcia leczenia, na naszej stronie znajdziesz poradnik jak przeprowadzić interwencję oraz jak motywować osobę uzależnioną, aby postawiła się swojemu nałogowi i wytrwałą w trzeźwości.

Potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich?
Koniecznie skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia uzależnień. Pomożemy!

Pamiętaj, że sama nie jesteś w stanie podjąć się leczenia swojego męża!

Wszelkie jego zapewnienia, że przestanie brać, że zerwie z nałogiem, że tym razem na pewno i że zrobi to dla Ciebie, bo Cię kocha, i... to tylko słowa wypowiadane dlatego, że bardzo chcesz je usłyszeć. Cały czas musisz mieć na uwadze fakt, że uzależnienie od narkotyków jest przewlekłą i potencjalnie śmiertelną chorobą, na którą chory nie ma najmniejszego wpływu. Nie wystarczy silna wola, żeby samemu wydobyć się z nałogu - potrzebne jest specjalistyczne leczenie w ośrodku odwykowym.

Prawdopodobieństwo powodzenia leczenia dobrowolnego i wyjście z nałogu narkotykowego jest znacznie wyższe w porównaniu z przymusową terapią. Warto więc podjąć wszelkie działania, żeby zmotywować męża do podjęcia leczenia.

W walce o zdrowie męża nie możesz też zapominać o swoich potrzebach i potrzebach innych członków rodziny: nie powinnaś poświęcać całego życia opiece nad nim. Dbaj o siebie, swoją pracę, hobby. Twój uzależniony mąż powinien mieć obowiązki wobec rodziny, bez względu na stan, w jakim się znajduje. Nie okazuj mu złości, nie bądź agresywna, nie wywieraj dużej presji na jego psychikę, nie powtarzaj w kółko, że niszczy życie swoje i rodziny, ale staraj się odciąć go od dopływu pieniędzy i upewniaj się, że nie zaciąga pożyczek i nie zawiera żadnych transakcji, które wpływałyby rujnująco na byt waszej rodziny.

Podsumowanie

Niektóre żony próbują powstrzymać mężów narkomanów przed przyjmowaniem substancji odurzających, obiecując nagrody lub grożąc karą. To droga donikąd - głód narkotykowy zawsze przewyższa strach przed łamaniem zakazów i obietnic. Szukaj pomocy profesjonalistów!

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button