Leczenie alkoholizmu prywatnie czy na NFZ?

Odwyk alkoholowy dla wielu osób jest krępujący, dlatego niewielu pacjentów się do niego przyznaje. Dopiero po kilku latach od zakończenia terapii i wytrwaniu w trzeźwości mówią otwarcie: „Tak jestem niepijącym alkoholikiem i skończyłem leczenie i odwyk alkoholowy”. Leczenie alkoholizmu nie zawsze jednak jest skuteczne. Dopiero dobrowolne uczestnictwo w terapii i zauważanie przez osobę uzależnioną istoty problemu może przynieść zauważalne efekty. Pojawia się jednak pytanie, gdzie udać się na odwyk alkoholowy? Co wybrać: leczenie alkoholizmu prywatnie czy na NFZ? Omawiamy wady i zalety obu rozwiązań.

Kiedy udać się na leczenie alkoholizmu?

O tym, kiedy udać się na leczenie alkoholizmu napisaliśmy już kilka artykułów, między innymi ten, jak wyjść z alkoholizmu? Odpowiadając jednak na to pytanie, my mówimy: jak najwcześniej, kiedy tylko zauważymy, że nie kontrolujemy picia, a alkoholem staramy się niejako „zapić smutki”. Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym mamy większą szansę na zakończenie go z sukcesem, a i też łatwiej przyjdzie nam wybrać ośrodek leczenia alkoholizmu. Jeżeli zaś jesteśmy w pierwszych fazach uzależnienia z powodzeniem możemy czekać na odwyk na NFZ, dlaczego? O tym w dalszej części niniejszego artykułu.

Dla kogo leczenie alkoholizmu na NFZ?

Odwyk i samo leczenie alkoholizmu wielu osobom kojarzy się z wysokimi kosztami. Nierzadko bowiem konieczne jest leczenie zamknięte alkoholizmu, ponieważ pacjent nie chce dobrowolnie poddać się terapii, a stan upojenia zagraża jego zdrowiu i życiu. Uważa, że samodzielnie poradzi sobie z problemem i nie potrzebuje wsparcia. Jest to jednak mylne przekonanie, ponieważ nawet jeżeli osoba wytrwa w trzeźwości przez jakiś czas, przy najbliższej okazji, czy to urodziny / imieniny znajomych sięgnie po kolejny kieliszek alkoholu. No bo przecież „jeden kieliszek mi nie zaszkodzi” … a tak naprawdę w przypadku nałogowych alkoholików jeden kieliszek może być przyczyną wpadnięcia w ciąg alkoholowy.

W Polsce leczenie alkoholizmu regulowane jest przez ustawę z dnia 26.11.1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2137), stąd też dostępne jest bezpłatne leczenie alkoholizmu.

Darmowe leczenie alkoholizmu

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą bezpłatne leczenie alkoholizmu przysługuje:

  •         Osobom uzależnionym od alkoholu, zarówno tym ubezpieczonym jak  ubezpieczonym w NFZ.
  •         Rodzinie alkoholika, osobom współuzależnionym, ubezpieczonym i nieubezpieczonym w NFZ. Zgodnie z Art.. 24. par. 2. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu, dotknięte następstwami nadużywania alkoholu  przez  rodziców,  uzyskują  bezpłatnie  pomoc  psychologiczną  i socjoterapeutyczną  w podmiotach  określonych w art. 22 ust. 1 i poradniach specjalistycznych  oraz  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  i resocjalizacyjnych.  3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że osoby nieubezpieczone w NFZ również mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy. Zgodnie bowiem z ustawą 19.08.1994 „O ochronie zdrowia psychicznego” i tą z 27.08.2004 „O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” koszty takiego leczenia pokrywane są ze środków Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpłatne leczenie alkoholizmu – formy pomocy

Leczenie alkoholizmu na NFZ ma pewne ograniczenia. Nie każda forma pomocy, którą oferują prywatne ośrodki leczenia uzależnień jest dostępna bezpłatnie. Pacjenci, którzy decydują się na odwyk alkoholowy na NFZ moją dostępną:

  •         Terapię ambulatoryjną.
  •         Leczenie na oddziale dziennym.
  •         Terapię stacjonarną alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu NFZ

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w NFZ możemy skorzystać z darmowego odwyku. Jedyne co musimy posiadać, to dowód ubezpieczenia. Niemniej jednak, aby móc skorzystać z bezpłatnej terapii musimy posiadać aktualne skierowanie lekarskie, na którym lekarz je wydający musi określić wyraźnie, że jest to „skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Terapia jest bowiem procesem bardzo złożonym, który ma w dużej mierze „przeprogramować” nasze myślenie, a dochodzenie do zdrowia najczęściej odbywa się małymi krokami i często towarzyszą mu chwile zwątpienia. Przed podjęciem terapii pacjenci składają pisemne oświadczenie ze zgodą na leczenie. Należy także pamiętać, że skierowanie lekarskie jest ważne 14 dni, w trakcie których należy ustalić termin przyjęcia na oddział, nawet jeżeli będzie on odległy.

Istnieje jeszcze jedna możliwość skorzystania z bezpłatnego leczenia alkoholizmu, gdzie nie jest wymagane skierowanie. Mowa tutaj o tzw. przymusowym odwyku, które odbywa się na podstawie wyroku sądu lub też Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W takim wypadku leczenie alkoholizmu najczęściej ma miejsce w ośrodku zamkniętym. Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika zazwyczaj składa w takim przypadku rodzina pacjenta, która również może skorzystać z pomocy specjalistów.

Odwyk alkoholowy na NFZ, jak już podkreślaliśmy, może przybierać różne formy. Jeżeli zdecydujemy się na leczenie alkoholizmu w ośrodku zamkniętym musimy pamiętać, aby zabrać ze sobą własne środki higieniczne, w tym ręczniki, mydła, piżamę.

Przed przyjęciem na oddział pacjent musi być trzeźwy. Przeprowadzane jest badanie alkomatem, który musi wykazywać 0,00 promila w wydychanym powietrzu.

Osoby uzależnione od alkoholu mogą także uczestniczyć w darmowej terapii uzależnień na NFZ. Aby móc z niej skorzystać nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Pacjenci mogą otrzymać pomoc psychologa, terapeuty a także mogą brać udział w specjalistycznej terapii i grupach wsparcia dla alkoholików.

Ile trwa odwyk alkoholowy NFZ?

Zarówno leczenie alkoholizmu prywatnie jak i na NFZ jest to proces, który nie zakończy się w ciągu tygodnia czy dwóch. Należy nastawić się na dłuższą pracę nad sobą. Standardowo terapia podstawowa trwa około 5-6 tygodni w zależności od ośrodka. Niekiedy jednak wymagane jest jej wydłużenie. Warto jednak pamiętać, że nawet jeżeli z powodzeniem ukończymy odwyk w ośrodku warto uczęszczać na terapię z psychologię czy terapeutą, co najmniej raz w tygodniu.

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie alkoholizmu prywatnie?

Prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu zazwyczaj kojarzą nam się z wysokimi cenami. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim odwyk w ośrodku prywatnym nastawiony jest na pacjenta. Każda osoba traktowana jest w sposób indywidualny, a terapeuci koncentrują się na źródłach problemu, które często dla samego pacjenta są traumatyczne, w związku z czym mogli mieć trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami oraz problemami. Leczenie alkoholizmu prywatnie odbywa się etapami i zaczyna się od diagnozy uzależnienia oraz autodiagnozy.

Prywatne ośrodki uzależnień bardzo często umożliwiają rezerwację terminu niemal z dnia na dzień, co pozwala na szybkie przeprowadzenie detoksu alkoholowego, który jest początkiem leczenia. Zapewnienie wyższego komfortu oraz indywidualny program terapeutyczny mogą być dodatkową motywacją w leczeniu. Poczucie bezpieczeństwa oraz dyskrecja pozwalają przerwać ciąg alkoholowy.

Jednoosobowe lub dwuosobowe pokoje, pełne wyżywienie, komfort oraz ciekawe zajęcia pomagają uczyć się życia w trzeźwości. Wybierając ośrodek prywatny możemy dodatkowo wcześniej umówić się na jego wizytację, oraz rozmowę z pracownikami. Wybierzmy miejsce, w którym leczenie uzależnienia nie będzie przymusem a przyjemnością.

Ośrodki posiadają strony internetowe gdzie można dokładnie zapoznać się z oferowanymi udogodnieniami i planami zajęć oraz przyjrzeć się cennikowi prywatnego ośrodka uzależnień.

Niezależnie od tego, czy wybierzemy leczenie alkoholizmu na NFZ, czy prywatnie musimy pamiętać o tym, że odwyk alkoholowy to dopiero początek. Pacjent musi zdawać sobie sprawę z tego, że terapia będzie procesem długotrwałym, a najważniejsza będzie jego motywacja i jego chęć leczenia.

O autorze

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Pomysłodawca i współwłaściciel Ośrodka „WANT”, od 20 lat pomagający osobom uzależnionym. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbył staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino i brał udział w wielu kursach i terapiach dla osób uzależnionych. W 2008 roku zaczął tworzyć Poradnię Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a w 2013 roku, powołał do życia ośrodek terapii uzależnień „WANT”.

 

 

Call Now Button