LECZENIE ALKOHOLIZMU – METODY WALKI Z UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU

Leczenie alkoholizmu to bardzo skomplikowany proces. Aby rozbroić wszystkie mechanizmy nałogu i doprowadzić do trwałej abstynencji chorego, trzeba sięgnąć po wiele różnych technik, zaś nad całym procesem na ogół czuwa wielu różnych specjalistów.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą uznaną i opisaną w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (oznaczoną symbolem F 10.2), co oznacza, że wymaga określonego postępowania diagnostycznego i leczniczego, którym jest terapia alkoholowa. W praktyce oznacza to, iż powszechne przekonanie „wystarczy przestać pić, żeby problem zniknął” nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak jak w przypadku wielu innych chorób przewlekłych.

Uzależnienie jest chorobą dotykającą płaszczyzny fizycznej, psychicznej, jak i społecznej, dlatego wymaga leczenia kompleksowego. W Polsce istnieje kilka form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, wykorzystujących metody oparte o psychoterapeutyczne podejście behawioralno-poznawcze, humanistyczne, strategiczno-strukturalne i systemowe oraz farmakoterapię.

Jakie metody terapeutyczne stosowane są w prywatnych ośrodkach terapii uzależnień?

Terapia indywidualna jako metoda leczenia alkoholizmu

Jedną z najbardziej typowych technik jest terapia indywidualna, czyli cykl spotkań pacjenta z terapeutą. Taki tryb pracy pozwala specjaliście skupić się na specyficznych problemach danej osoby, zaś sam chory ma lepsze warunki do poruszania osobistych problemów, których nie miałby ochoty omawiać na forum publicznym.

W gabinecie panuje atmosfera zaufania i intymności, co stwarza przestrzeń do większego zagłębienia się w emocje i przemyślenia pacjenta, jego dotychczasowe przeżycia, traumy oraz schematy działania.

Terapia grupowa – po co się ją stosuje?

 

Grupa wsparcia dla alkoholików to spotkania organizowane w ramach Ruchu Anonimowych Alkoholików. Jest to metoda wsparcia i pomocy bardzo rozpowszechniona na całym świecie, oparta na bardzo prostym założeniu, że razem jest łatwiej trzeźwieć, niż samemu. Spotkania AA są bezpłatne, dostępne w wielu miejscowościach i o różnych porach (szczególnie w dużych miastach, w mniejszych głównie popołudniu).

Celem terapii jest utożsamienie się z własnym uzależnieniem, zdobycie wiedzy na temat radzenia sobie z głodem alkoholowym, mechanizmów wpływających na rozwój i powracanie do sięgania po alkohol oraz nabycie narzędzi potrzebnych do utrzymywania abstynencji.

Nie trzeba się nigdzie umawiać ani zapisywać – wystarczy przyjść. W niektórych poradniach uzależnień funkcjonują również grupy wsparcia prowadzone w oparciu o inne metody, służące jednak temu samemu celowi-wsparciu w utrzymywaniu abstynencji.

Leczenie alkoholizmu stacjonarne w całodobowym ośrodku leczenia uzależnień trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni, w formie ambulatoryjnej (terapii dochodzącej) zależnie od częstotliwości spotkań – do kilku tygodni do kilku miesięcy. Sprawdź cennik prywatnego ośrodka leczenia uzależnień.

Terapia grupowa jest doskonałym uzupełnieniem spotkań indywidualnych. Jednym z największych deficytów, z którymi zmaga się wielu alkoholików, jest nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania zdrowych relacji z innymi.

Współtworzenie grupy terapeutycznej stanowi świetny trening kompetencji społecznych, a także pozwala wspierać się nawzajem i czerpać inspirację z sukcesów pozostałych uczestników spotkań. Wszystkie te cele są realne dzięki wzajemnemu szacunkowi, zaufaniu, życzliwości oraz akceptacji.

Przeczytaj również: Jak leczyć alkoholizm?

Psychoedukacja, czyli wykłady terapeutyczne

 

Aby skutecznie walczyć z uzależnieniem, należy dobrze zrozumieć jego mechanizmy – trochę w myśl zasady, że lepszy wróg znany niż nieznany. Wykłady terapeutyczne to spotkania, w czasie których pacjenci dowiadują się, czym właściwie jest alkoholizm, jak się rozwija, w jaki sposób wpływa na myślenie i przeżywanie dotkniętej nim osoby, a także na czym polega terapia i jakie są jej cele. Nabycie tej wiedzy ułatwia im przyjęcie tożsamości alkoholików i walkę z tą podstępną chorobą.


 

Chcesz zapisać się na terapię alkoholową?
Skontaktuj się z nami, postaramy się dobrać dla Ciebie najwłaściwszy okres terapii alkoholowej w naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień.

Trening asertywności

 

Jedną z kluczowych umiejętności, jakie muszą nabyć pacjenci ośrodka, jest zdolność mówienia „nie” w sytuacji, gdy ktoś proponuje im alkohol lub wręcz usilnie namawia ich do jego wypicia. Asertywność to jednak nie tylko sztuka odmawiania, ale znacznie szersze pojęcie, obejmujące świadomość siebie (zarówno swoich mocnych, jak słabych stron), autentyczność, stabilną samoocenę, umiejętność wyrażania własnych uczuć, myśli i potrzeb, a także szacunek dla innych oraz ich odrębności (czyli świadomość, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka).

Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej

Jest ona adresowana do osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień, jako forma kontynuacji leczenia oraz dla tych, które znajdują się w kryzysie i mają obawę o złamanie abstynencji. Celem spotkań jest nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów wynikających z codziennego procesu trzeźwienia.

Ponieważ mechanizmy wpływające na trwanie w nałogu nie ustają z chwilą zaprzestania picia, niezbędna jest dalsza praca nad sobą i nauka nowych sposobów reagowania w sytuacjach, które doprowadzały do chęci sięgnięcia po alkohol.

Terapia pogłębiona

Terapia pogłębiona jest formą leczenia alkoholizmu dla osób z dłuższym okresem abstynencji, które chcą zadbać o swój rozwój osobisty. Można uczestniczyć w terapii grupowej lub indywidualnej.

Inne metody leczenia alkoholizmu

Typowe metody leczenia alkoholizmu często uzupełniane są również o dodatkowe oddziaływania, które wspomagają trzeźwienie pacjentów. Jednym z nich jest filmoterapia, czyli oglądanie odpowiednio dobranych filmów, które pomagają wyzwolić określone emocje, dostarczają nowych przemyśleń oraz pozwalają spojrzeć na zachowania podobne do własnych z innej perspektywy niż dotychczas.

Inną chętnie wykorzystywaną techniką jest arteterapia, która poprzez różne rodzaje ekspresji artystycznej pomaga uświadomić sobie głęboko skrywane uczucia oraz wyzwolić nowe skojarzenia i wyrazić siebie. Oprócz tego w czasie pobytu w ośrodku leczenia alkoholizmu pacjenci mają okazję brać udział w różnego typu zajęciach rekreacyjnych, m.in. sportowych, które odciągają ich myśli od alkoholu i mogą być sposobem na znalezienie nowych zainteresowań alternatywnych do picia.

Waldemar Wantoch-Rekowski - psycholog, specjalista terapii uzależnień

 

 

Call Now Button