Uzależnienie od alkoholu jest chorobą uznaną i opisaną w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (oznaczoną symbolem F 10.2), co oznacza, że wymaga określonego postępowania diagnostycznego i leczniczego. W praktyce oznacza to, iż powszechne przekonanie „wystarczy przestać pić, żeby problem zniknął” nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak jak w przypadku wielu innych chorób przewlekłych. Uzależnienie jest chorobą dotykającą płaszczyzny fizycznej, psychicznej, jak i społecznej, dlatego wymaga leczenia kompleksowego. W Polsce istnieje kilka form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, wykorzystujących metody oparte o psychoterapeutyczne podejście behawioralno-poznawcze, humanistyczne, strategiczno-strukturalne i systemowe oraz farmakoterapię.

Metody, forma i czas terapii uzależniony jest od stopnia zaawansowania uzależnienia alkoholowego oraz poziomu świadomości osoby uzależnionej co do jej choroby. Poniżej opisane są poszczególne rodzaje leczenia:

Przeczytaj również: zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików

Spotkania edukacyjno-motywacyjne

Mogą się one odbywać w formie indywidualnej lub grupowej, adresowane są do osób, które nie mają gotowości podjęcia terapii i nie mają świadomości swojego uzależnienia od alkoholu.

Podstawowy program terapii uzależnień w leczeniu alkoholizmu

Program terapii realizowany jest w formie grupowej, co ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala osobom uzależnionym dostrzec, że ich problem nie dotyczy tylko ich samych, ułatwia identyfikację i akceptację swojej choroby. Celem terapii jest utożsamienie się z własnym uzależnieniem, zdobycie wiedzy na temat radzenia sobie z głodem alkoholowym, mechanizmów wpływających na rozwój i powracanie do sięgania po alkohol oraz nabycie narzędzi potrzebnych do utrzymywania abstynencji. Leczenie alkoholizmu stacjonarne w całodobowym ośrodku leczenia uzależnień trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni, w formie ambulatoryjnej (terapii dochodzącej) zależnie od częstotliwości spotkań – do kilku tygodni do kilku miesięcy. Sprawdź cennik prywatnego ośrodka leczenia uzależnień.

Indywidualna psychoterapia uzależnień

Jest to forma leczenia skupiona na indywidualnym kontakcie z terapeutą, który ukierunkowuje osobę uzależnioną na utrzymywanie abstynencji, uświadamianie trudności wynikających z uzależnienia oraz pomaga w radzeniu sobie z nimi. Jest to forma wskazana jako dopełnienie procesu leczenia uzależnienia od alkoholu, nie zastąpi jednak uczestniczenia w terapii grupowej.

Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej

Jest ona adresowana do osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień, jako forma kontynuacji leczenia oraz dla tych, które znajdują się w kryzysie i mają obawę o złamanie abstynencji. Celem spotkań jest nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów wynikających z codziennego procesu trzeźwienia. Ponieważ mechanizmy wpływające na trwanie w nałogu nie ustają z chwilą zaprzestania picia, niezbędna jest dalsza praca nad sobą i nauka nowych sposobów reagowania w sytuacjach, które doprowadzały do chęci sięgnięcia po alkohol.

Grupy wsparcia

Najczęściej spotykaną formą są grupy mitingowe Ruchu Anonimowych Alkoholików. Jest to metoda wsparcia i pomocy bardzo rozpowszechniona na całym świecie, oparta na bardzo prostym założeniu, że razem jest łatwiej trzeźwieć, niż samemu. Spotkania AA są bezpłatne, dostępne w wielu miejscowościach i o różnych porach (szczególnie w dużych miastach, w mniejszych głównie popołudniu). Nie trzeba się nigdzie umawiać, ani zapisywać – wystarczy przyjść. W niektórych poradniach uzależnień funkcjonują również grupy wsparcia prowadzone w oparciu o inne metody, służące jednak temu samemu celowi-wsparciu w utrzymywaniu abstynencji.

Leczenie uzależnienia od alkoholu - Terapia pogłębiona

Terapia pogłębiona jest formą leczenia alkoholizmu dla osób z dłuższym okresem abstynencji, które chcą zadbać o swój rozwój osobisty. Można uczestniczyć w terapii grupowej lub indywidualnej.

grupy-zadaniowe-terapia
Konsultacje indywidualne - alkoholizm
Otwarte spotkania grupy wsparcia pomagają wytrwać w abstynencji
Arterapia - alkoholizm
trening asertywnosci alkoholizm

Każda z wyżej wymienionych metod, oprócz grup AA, powinna być prowadzona przez specjalistę lub instruktora terapii uzależnień, który ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.