Jak wygląda odwyk alkoholowy to temat, który wiąże się z wieloma szkodliwymi mitami. Choć mamy coraz większą wiedzę na temat uzależnień i innych zaburzeń psychicznych, wciąż zdarza nam się ulegać związanym z nimi stereotypom. A jak w rzeczywistości wygląda pobyt w ośrodku leczenia uzależnień?

Pierwszym etapem odwyku alkoholowego zwykle jest detoksykacja, czyli całkowite pozbycie się alkoholu z organizmu chorego. W zaawansowanym stadium nałogu najlepiej przeprowadzić ją pod okiem profesjonalistów, którzy dbają o komfort i bezpieczeństwo pacjenta, zapewniając mu odpowiednie nawodnienie, uzupełnianie elektrolitów, minerałów i witamin, a w razie potrzeby również wdrażając farmakoterapię (np. leki uspokajające, ułatwiające zasypianie, przeciwdepresyjne lub przeciwpadaczkowe).

Kiedy ciało alkoholika jest już wolne od trucizny (choć jeszcze nie w pełni zregenerowane – szkody, które powstały przez lata, nie znikną przecież w ciągu tygodnia), można rozpocząć właściwe oddziaływania terapeutyczne. Podstawą leczenia jest psychoterapia przeprowadzana równolegle w grupie oraz podczas indywidualnych spotkań terapeuty z pacjentem. Oprócz tego chorzy uczestniczą w wykładach terapeutycznych, zajęciach sportowych oraz artystycznych. Dzięki temu otrzymują narzędzia do wyrażania swoich emocji, mogą oderwać myśli od alkoholu, a także rozwijają nowe zainteresowania alternatywne do picia.

Osoby uzależnione jako terapeuci

W wielu ośrodkach leczenia alkoholizmu możemy spotkać terapeutów, którzy sami kiedyś zmagali się z uzależnieniem. Jak się okazuje, takie rozwiązanie może mieć wiele korzyści dla obu stron. Tacy terapeuci często są bardziej zaangażowani niż ich koledzy, którzy nie znają tego problemu z własnego doświadczenia. Oprócz tego często mają lepsze relacje z pacjentami, łatwiej jest im do nich dotrzeć, a także stanowią źródło nadziei i inspiracji jako żywe przykłady skuteczności leczenia. Jednak aby alkoholik mógł być dobrym terapeutą, musi mieć za sobą własną psychoterapię, pozostawać trzeźwym i poddawać się regularnej superwizji.

Tematy poruszane podczas odwyku alkoholowego

Alkoholizm jest chorobą o złożonej etiologii, a jej pokonanie wymaga zmierzenia się z wieloma trudnymi uczuciami, destrukcyjnymi przekonaniami oraz nieprawidłowymi schematami działania. Bardzo istotnym elementem terapii jest nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami i niezagłuszania ich za pomocą alkoholu. Ważna jest również psychoedukacja, w wyniku której pacjent poznaje mechanizmy choroby, dowiaduje się o wpływie alkoholu na organizm i zachowanie, a także uczy się przeciwdziałać nawrotom. Aby w jego życiu zapanowała harmonia, musi pracować nad swoimi relacjami z innymi, znaleźć nowe zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu oraz wypracować adekwatną, stabilną samoocenę.

Motywacja jako klucz do sukcesu

Choć dobry terapeuta może być nieocenioną pomocą w czasie procesu zdrowienia, nie jest w stanie wykonać pracy terapeutycznej za pacjenta. To on musi być gotowy na rewolucję w swoim życiu i wprowadzać ją poprzez przepracowanie przeszłych traum, zmianę sposobu myślenia i radzenia sobie z emocjami oraz trudny trening silnej woli i asertywności. Motywacja wewnętrzna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność leczenia. Teoretycznie można kogoś nakłonić do rozpoczęcia terapii, jednak nie można go zmusić do jej ukończenia oraz dalszego życia w trzeźwości.

Autor: Alicja Skibińska - psycholog