ALKOHOLIZM (CHOROBA ALKOHOLOWA) – OBJAWY PSYCHICZNE, SKUTKI

Alkoholizm jest chorobą postępującą, objawiającą się charakterystycznymi zmianami zarówno w sferze fizycznej, jaki i psychicznej. Wśród osób nadużywających lub uzależnionych nie zawsze można zauważyć wyraźne zmiany fizyczne. Można jednak zaobserwować swoiste objawy w sferze poznawczej, emocjonalnej i myślenia.

Przeczytaj również: jak zniechęcić alkoholika do picia

Choroba alkoholowa – objawy w sferze emocjonalnej

Osobom uzależnionym i nadużywającym alkoholu często towarzyszą:

 • wahania nastroju – od depresyjnego po nadmiernego pobudzenia, euforycznego,
 • stany lękowe,
 • dysforia, czyli drażliwość, złość),
 • zobojętnienie uczuciowe,
 • spłycenie uczuciowe,
 • chwiejność emocjonalna,
 • tendencje do gwałtownych reakcji emocjonalnych,
 • apatyczność, brak energii i motywacji do podejmowania wysiłku fizycznego,
 • anhedonia, czyli brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności.

Przeczytaj również: Kiedy zaczyna się alkoholizm

ALKOHOLIZM – OBJAWY PSYCHICZNE

Choroba alkoholowa – objawy psychiczne w sferze poznawczej

Objawy choroby alkoholowej obejmują także zmiany dotyczące sfery poznawczej, takie jak:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • trudności w abstrakcyjnym myśleniu,
 • zaburzenia spostrzegania (np. czasowe halucynacje, omamy wzrokowe, słuchowe, czuciowe)
 • ostry zespół abstynencyjny - który wymaga często detoksykacji

Alkoholizm - objawy obejmujące zmiany w myśleniu

Wraz z rozwojem uzależnienia następuje wzmożone działanie psychologicznych mechanizmów obronnych - mechanizmu iluzji i zaprzeczeń. Powoduje on, że wśród objawów alkoholizmu znajdziemy m.in.:

 • zaprzeczanie oczywistym faktom,
 • minimalizowanie kwestii związanych z sięganiem po alkohol,
 • przerzucanie odpowiedzialności na innych za swoje picie,
 • racjonalizowanie i szukanie logicznych argumentów usprawiedliwiających picie,
 • wybiórcze postrzeganie i przyjmowanie do siebie sygnałów świadczących o nadużywaniu alkoholu,
 • unikanie myślenia o konsekwencjach picia i rozwoju alkoholizmu,
 • fantazjowanie i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości.

Choroba alkoholowa a zaburzenia psychiczne (zaburzenia psychiczne po alkoholu)

Intensywne nadużywanie alkoholu może także spowodować występowanie takich zaburzeń psychicznych, jak:

 • Zespół Otella (tzw. paranoja alkoholowa),
 • Zespół Korsakowa (charakteryzujący się trwałym uszkodzeniem pamięci świeżej),
 • Zespół otępienny (wynikający z uszkodzeń i zaburzeń funkcjonowania całego układu nerwowego, w tym zaniku struktur mózgowych)

Jeżeli zauważyłeś niepokojące zmiany w jednej ze sfer skontaktuj się z naszym ośrodkiem terapii uzależnień.
Nasi terapeuci pomogą ci uporać się z twoją chorobą.

Alkoholizm – objawy psychiczne. Jak na nie reagować?

Trudno oczekiwać, że osoba uzależniona od substancji psychoaktywnej sama poczuje potrzebę zgłoszenia się na leczenie. Ostatnią osobą, która zauważa istnienie problemu, zwykle jest sam alkoholik. Objawy tego schorzenia obejmują m.in. życie w świecie fantazji i niedopuszczanie do siebie wiedzy na temat utraty kontroli nad własnym zachowaniem oraz negatywnych skutków nadużywania środka odurzającego. Sięgnięcie po skierowanie na przymusowe leczenie jest ostatecznością, ponieważ jednym z czynników warunkujących skuteczność terapii jest wewnętrzna motywacja do zmiany. Jak nakłonić bliską osobę do zgłoszenia się na terapię? Przede wszystkim nie należy chronić jej przed negatywnymi skutkami picia, np. sprzątając po niej, wyręczając ją w obowiązkach lub spłacając jej długi. Rozmowę na temat choroby należy przeprowadzić spokojnie, bez niepotrzebnych emocji, w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Zamiast o swoich subiektywnych odczuciach, lepiej mówić o faktach (np. zamiast „Nigdy nie można na tobie polegać!” powiedzmy: „Wczoraj zapomniałeś odebrać dziecko z przedszkola”). Jeśli zaś tego typu próby perswazji okażą się nieskuteczne, możemy pomyśleć o zorganizowaniu interwencji kryzysowej, czyli spotkania, na którym kilka osób bliskich nałogowcowi wspólnie postara się uświadomić mu skalę jego problemu.

Call Now Button