Alkoholizm jest chorobą postępującą, objawiającą się charakterystycznymi zmianami zarówno w sferze fizycznej, jaki i psychicznej. Wśród osób nadużywających lub uzależnionych nie zawsze można zauważyć wyraźne zmiany fizyczne. Można jednak zaobserwować swoiste objawy w sferze poznawczej, emocjonalnej i myślenia.

Przeczytaj również: jak zniechęcić alkoholika do picia

Jeżeli zauważyłeś niepokojące zmiany w jednej ze sfer skontaktuj się z naszym ośrodkiem terapii uzależnień. Nasi terapeuci pomogą ci uporać się z twoją chorobą.

ZADZWOŃ - 785 966 565

Sfera emocjonalna

Osobom uzależnionym i nadużywającym alkoholu często towarzyszą:

 • wahania nastroju – od depresyjnego po nadmiernego pobudzenia, euforycznego,
 • stany lękowe,
 • dysforia, czyli drażliwość, złość),
 • zobojętnienie uczuciowe,
 • spłycenie uczuciowe,
 • chwiejność emocjonalna,
 • tendencje do gwałtownych reakcji emocjonalnych,
 • apatyczność, brak energii i motywacji do podejmowania wysiłku fizycznego,
 • anhedonia, czyli brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności.

Sfera poznawcza

Wbrew pozorom alkoholizm ma znaczny wpływ na funkcjonowanie w sferze poznawczej, dlatego występują:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • trudności w abstrakcyjnym myśleniu,
 • zaburzenia spostrzegania (np. czasowe halucynacje, omamy wzrokowe, słuchowe, czuciowe)
 • ostry zespół abstynencyjny - który wymaga często detoksykacji

Zmiany w myśleniu

Wraz z rozwojem uzależnienia następuje wzmożone działanie psychologicznych mechanizmów obronnych - mechanizmu iluzji i zaprzeczeń, takich jak:

 • zaprzeczanie oczywistym faktom,
 • minimalizowanie kwestii związanych z sięganiem po alkohol,
 • przerzucanie odpowiedzialności na innych za swoje picie,
 • racjonalizowanie i szukanie logicznych argumentów usprawiedliwiających picie,
 • wybiórcze postrzeganie i przyjmowanie do siebie sygnałów świadczących o nadużywaniu alkoholu,
 • unikanie myślenia o konsekwencjach picia i rozwoju alkoholizmu,
 • fantazjowanie i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości.

Zaburzenia psychiczne

Intensywne nadużywanie alkoholu może także spowodować występowanie takich zaburzeń psychicznych, jak:

 • Zespół Otella (tzw. paranoja alkoholowa),
 • Zespół Korsakowa (charakteryzujący się trwałym uszkodzeniem pamięci świeżej),
 • Zespół otępienny (wynikający z uszkodzeń i zaburzeń funkcjonowania całego układu nerwowego, w tym zaniku struktur mózgowych).