Arterapia

Arterapia - alkoholizm

Nie od dziś wiadomo, że sztuka łagodzi obyczaje i pomaga osiągnąć równowagę ducha. Arteterapia jest jedną z form psychoterapii, wykorzystującą jako czynniki terapeutyczne szeroko rozumianą sztukę i proces tworzenia. Nie ma ona nic wspólnego z kojarzonymi od razu zajęciami z muzyki, czy plastyki, w których uczestniczyliśmy w szkole. Do korzystania z tej formy nie potrzeba żadnych uzdolnień artystycznych – bo celem działań arteterapeutycznych jest proces uświadamiania, doświadczania, przeżywania i wyrażania emocji, które towarzyszą uczestnikom.

W terapii uzależnień ta forma zajęć może w znaczący sposób pomóc w poznawaniu swojego świata uczuć, niejednokrotnie ukrytych i niedostępnych w codziennym funkcjonowaniu osób uzależnionych. Poprzez wykorzystanie symboli, obrazów, muzyki pozwala na doświadczenie innych emocji, skojarzeń, niż podczas terapii opartej na rozmowie i rozumowej analizie. W ośrodku zajęcia z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych stanowią uzupełnienie i poszerzenie zagadnień ujętych w programie terapeutycznym. Dzięki tej różnorodności terapia uzależnień jest jeszcze bardziej intensywna, a zarazem skuteczna.

Arteterapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy potrafią pomóc pacjentom uruchomić proces doświadczania i wyrażania uczuć. To doskonały sposób na uzewnętrznienie siebie, pokazanie własnych cech i emocji niedostępnych na co dzień. Arteterapia udowadnia, ze każdy jest stworzony do przeżywania sztuki i może nieść to wiele pozytywnych skutków.