mgr Anita Sosnowska

anita-sosnowska - wantCertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Magister pedagogiki, która swoje kompetencje zawodowe zdobywała na specjalizacjach praca socjalna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jest także certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe „Socjoterapia i praca z grupą” na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku zdobyła tytuł nauczyciela dyplomowanego. Anita Sosnowska była także uczestniczką licznych kursów i szkoleń, które dały jej solidne podstawy do wykonywania swojego zawodu. Są to m.in. „Warsztaty umiejętności wychowawczych”, „Jak przerwać niemożliwe-terapia uzależnień”, „Praca z ofiarami przemocy”, ”Trening komunikacji i kontaktu z własnym tu i teraz”, czy „Jak pracować z dzieckiem zdolnym”.

Przypieczętowaniem wiedzy zdobytej podczas studiów i kursów jest jej praca zawodowa. Anita Sosnowska rozpoczynała od kursów i stażów w różnego typu placówkach, co przygotowało ją do podjęcia pracy jako terapeuta uzależnień oraz wychowawca. Była m.in. pracownikiem Ośrodka Rehabilitacji MONAR Wyszkowie, klubu gimnazjalnego przy Gimnazjum nr 48 w Warszawie, wychowawcą w świetlicy szkolnej przy ZKP i G nr 20 w Gdańsku, czy terapeutą w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Toruniu.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu Anita Sosnowska może pochwalić się dużą skutecznością oraz wiedzą w leczeniu osób uzależnionych, korzystających z pomocy naszego ośrodka.