mgr Anita Sosnowska

mgr Anita Sosnowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi. Anita Sosnowska rozpoczynała od kursów i staży w różnego typu placówkach, co przygotowało ją do podjęcia pracy jako terapeuta uzależnień, pedagog i socjoterapeutą . Pracowała min w Ośrodku Rehabilitacji MONAR w Wyszkowie, w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Toruniu, w klubu gimnazjalnym przy Gimnazjum nr 48 w Warszawie i świetlicy szkolnej przy ZKPiG nr 20 w Gdańsku. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu Anita Sosnowska może pochwalić się dużą skutecznością oraz wiedzą w leczeniu osób uzależnionych, korzystających z pomocy naszego ośrodka. Magister pedagogiki, która swoje kompetencje zawodowe zdobywała na specjalizacjach praca socjalna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe „Socjoterapia i praca z grupą” na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku zdobyła tytuł nauczyciela dyplomowanego. Anita Sosnowska była także uczestniczką licznych kursów i szkoleń, które dały jej solidne podstawy do wykonywania swojego zawodu. Są to m.in. „Warsztaty umiejętności wychowawczych”, „Jak przerwać niemożliwe-terapia uzależnień”, „Praca z ofiarami przemocy”, ”Trening komunikacji i kontaktu z własnym tu i teraz”, czy „Mediacje” i „Trening zastępowania agresji”. Przypieczętowaniem wiedzy zdobytej podczas studiów i kursów jest jej praca zawodowa.

 

Call Now Button